United Bankers suoriutui erinomaisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista koskevassa arvioinnissa

Ajankohtaista

Blogi 23.4.2024 12.00
Hanna Värttö, Vastuullisuusjohtaja

United Bankers suoriutui erinomaisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista koskevassa arvioinnissa

United Bankers on vuodesta 2012 lähtien sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI, Principles for Responsible Investment). PRI:n vuosittain tekemän arvioinnin perusteella United Bankers suoriutui erinomaisesti vastuullisen sijoittamisen menettelytapoihin, hallinnointiin ja strategiaan sekä varmentamismenettelyihin liittyvissä osioissa. Kyseisistä arvioinnin osioista United Bankers sai 4/5 tähteä kummastakin. Osana vuosittaista vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista koskevaa arviointiaan PRI pisteyttää lisäksi vastuullisen sijoittamisen käytännöt eri omaisuuslajeissa. United Bankers sai täydet 5/5 tähteä kaikissa pisteytetyissä omaisuuslajeissa.

 

 

Osallistuminen PRI:n vuosittaiseen arviointiin mahdollistaa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käytännön toteutumisen tarkastelun sekä vertailun suhteessa muihin alan toimijoihin. Eri omaisuusluokissa United Bankers sai vuoden 2023 arvioinnissa erinomaisen arvosanan kategorioissa Listatut osakkeet sekä Kiinteistösijoitukset. Kiitettävästä suoriutumisesta huolimatta esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tunnistaminen sekä huomioiminen osana vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä vaatii jatkuvaa kehitystyötä. United Bankers on muun muassa arvioinut listattuihin osakkeisiin sekä kiinteistöihin kohdistuvien suorien sijoitusten altistumista ilmastoriskeille sekä tunnistanut näihin liittyviä toimenpidetarpeita. Ilmastotiekartassaan United Bankers on sitoutunut asettamaan toiminnalleen Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaiset ilmastotavoitteet, sekä vähentämään sijoitustensa kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään niiden hiilen sidontaa.


Jatkossa United Bankersin tavoitteena on parantaa edelleen myös vastuullisen sijoittamisen menettelytapoihin, hallinnointiin ja strategiaan liittyvissä osioissa. Vuoden 2023 PRI-tulosraportin pohjalta United Bankers nosti yhdeksi kehityskohteeksi vaikuttamistoimenpiteistä sekä äänestysaktiivisuudesta kertomisen. United Bankersin päivittäin arvostettavat osakerahastot muun muassa äänestävät salkkuyhtiöidensä yhtiökokouksissa Institutional Shareholder Services ISS ESG:n tarjoaman Proxy Voting palvelun kautta. Äänestysaktiivisuudesta kerrottiin ensimmäistä kertaa vuoden 2024 alussa, kun United Bankers julkaisi omistajaohjauksen periaatteiden toteutumista kuvaavan raportin. Raportissa kerrotaan, miten United Bankers on pyrkinyt vaikuttamaan joko suoraan tai edustajien välityksellä kohdeyhtiöiden johtoon. Salkunhoitajat käyttävät äänioikeutta sijoituskohteina olevien pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Lisäksi United Bankers osallistuu yhteisvaikuttamiseen sijoittaja-aloitteiden kautta.

 

United Bankers kehittää jatkuvasti vastuullisen sijoittamisen toimintatapojaan. PRI:n arviointi toteutetaan jälleen vuonna 2024.


Lisätietoja:


United Bankers UN PRI tulosraportti 2023 »
United Bankers UN PRI läpinäkyvyysraportti 2023 »

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00