Katsaus metsäsektorille – alavireestä investointiaaltoon

Ajankohtaista

Katsaus metsäsektorille – alavireestä investointiaaltoon

Metsäteollisuuden useita vuosia jatkuneen korkeasuhdanteen jälkeen markkinat ovat tänä vuonna painuneet alavireisiksi. Metsäteollisuusyhtiöiden tulokset Suomessa kokivat erityisen rajun pudotuksen vuoden toisella neljänneksellä, ja näkymät vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ovat vähintäänkin sumeat. Tuotannon kannattavuutta ovat syöneet lopputuotteiden toimitusvolyymien supistuminen ja hintojen lasku sekä puun ja muiden raaka-aineiden kohonneet kustannukset. Rakennussektorin heikon suhdanteen arvioidaan jatkuvan vuoden toisella puoliskolla, eikä sahatavaramarkkinoille ole siten odotettavissa helpotusta lyhyellä aikavälillä. Kemiallisen metsäteollisuuden osalta toimituksia ovat rajoittaneet asiakkaiden suuriksi paisuneet varastot sekä Kiinan talouden odotettua hitaampi elpyminen. Varsinkin monien kuluttajatuotteiden kysyntää on nakertanut korkean inflaation myötä heikentynyt kuluttajien ostovoima. Vallitsevassa suhdanteessa moni yhtiö on ilmoittanut tuotannon rajoituksista sekä tavanomaista pidemmistä huoltoseisokeista. Stora Enso ilmoitti myös suunnittelevansa Kotkan Sunilassa sijaitsevan sellutehtaan sulkemista vuoden loppuun mennessä.

 

Vaikka yleiseen talouskehitykseen ei ole odotettavissa nopeaa piristysruisketta, vuoden jälkimmäisestä puoliskosta odotetaan selvästi parempaa kuin ensimmäisestä. Viitteitä tästä saatiin jo alkusyksystä, kun maailman suurin sellunvalmistaja Suzano ilmoitti lyhytkuituisen sellun hinnankorotuksista Aasiassa. Heikentyneiden lyhyen aikavälin näkymien sekä sopeutustoimien vastapainoksi metsäteollisuudessa on käynnissä myös investointiaalto, jonka myötä puuraaka-aineen tarve kasvaa tulevaisuudessa. Koskisen Oyj aloitti kesällä tuotannon ylösajon uudella sahalla Kärkölässä, Kemiin valmistuva Metsä Groupin uusi biotuotetehdas käynnistyy tulevien viikkojen aikana ja Junnikkalan uuden sahalaitoksen Oulussa on tavoitteena valmistua vuoden loppuun mennessä. Jo aiemmin ilmoitettujen investointien jatkoksi Metsä Group vahvisti kesäkuussa rakentavansa Äänekoskelle uuden LVL-kertopuutehtaan. Investoinnin arvo on 300 miljoonaa euroa ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2026.

 

Vahvaa aktiviteettia suomen puumarkkinoilla

Aktiviteetti Suomen puumarkkinoilla säilyi vahvana alkuvuodesta, vaikka teollisuuden suhdanne samalla heikentyi. Kotimaan puun kysyntää ovat tukeneet sekä teollisuuden kapasiteetin lisäykset että Venäjän tuontipuun korvaustarve. Kuitupuumarkkinoita on lisäksi vauhdittanut energiasektorin lisäämä kilpailu pieniläpimittaisesta puusta. Luonnonvarakeskuksen tilastojen1 perusteella kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa puukauppamäärä ylitti reilulla kolmanneksella edellisvuoden määrän, ja markkinahakkuut olivat samalla tasolla vertailujaksoon nähden. Puumarkkinatilastoja tulkitessa on huomioitava, että UPM:n ja Paperiliiton väliset työtaistelut sekoittivat markkinoita viime vuonna. Kotimaisen puun lisääntyneestä tarpeesta kertoo kuitenkin se, että alkuvuoden puukauppamäärä ylittää selvästi myös aiempien vuosien lukemat.

 

Puun voimistunut kysyntä on siivittänyt puun hinnat poikkeuksellisen korkeiksi. Havutukkien keskihinnat olivat kesäkuussa 4–5 % korkeammat ja koivutukin 19 % korkeammat edellisvuoteen nähden. Havukuitujen keskihinnat puolestaan ylittivät verrokkihinnat 31–33 %:lla ja koivukuidun 41 %:lla. Mänty- ja koivukuitupuun reaaliset hinnat olivat tilastohistorian korkeimmat ja kuusikuidunkin korkein sitten vuoden 2008. Kaikkien pääpuutavaralajien hinnat ovat sittemmin olleet laskusuunnassa ilmentäen lopputuotemarkkinoiden syventyneitä haasteita ja teollisuuden sopeutustoimia. Kuitu- ja energiapuun hintojen arvioidaan kuitenkin pysyttelevän keskimääräistä korkeammalla tasolla, ja varsinkin harvennuskohteille ennustetaan hyvää kysyntää myös loppuvuodesta. United Bankersin metsärahastot kilpailuttivat tämän vuoden loput hakkuut alkukesästä hintahuipun aikaan, eikä hintojen notkahduksella siten ole merkittävää vaikutusta rahastojen tämän vuoden näkymiin.

 

1Luonnonvarakeskus. Tilastopalvelu 2023. https://stat.luke.fi/

 

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän seuraava merkintäpäivä on 15.9. – lue lisää ja merkitse »

salkunhoitaja, UB Metsä

Kari Kangas

kari.kangas@unitedbankers.fi +358 40 090 3133

toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Jyri Hietala

jyri.hietala@unitedbankers.fi +358 40 359 3566

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00