Vastuullisuus­raportointi

Vastuullisuusraportointi

Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi raportoimme sijoitustoimintamme ja rahastojemme vastuullisuudesta säännöllisesti. Tuoreimmat vuosikatsaukset löytyvät kootusti alla olevista linkeistä.

Vastuullisuusraportti 2023

United Bankers julkisti vuoden 2023 vastuullisuusraportin osana vuosikertomustaan 29.2.2024. Raportoinnin viitekehyksenä on käytetty Global Reporting Initiativen (GRI) määrittelemiä vastuullisuusraportointistandardeja. Tutustu vastuullisuusraporttiin »

Aiemmat vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportti 2022 »

Omistajaohjaus ja vaikuttaminen sijoituskohteisiin

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pyritään vaikuttamaan joko suoraan tai edustajien välityksellä kohdeyhtiöiden johtoon. Näitä ovat muun muassa äänioikeuden käyttö sijoituskohteina olevien pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä yhteisvaikuttaminen sijoittaja-aloitteiden kautta.

 

Omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen 2023 »

METSÄRAHASTOT

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen. UB:n metsärahastot haluavat olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän Vastuullisuuskatsaus 2023 »

RTS-määräaikaiskatsaus 2023 »

 

Hiilitase

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän hiilitase 2023 »

United Bankersin hiilitase 2023 »

 

KIINTEISTÖRAHASTOT

Kiinteistötoimialalla merkittäviä vastuullisuusteemoja ovat tällä hetkellä energiatehokkuus ja negatiivisten ilmastovaikutusten pienentäminen sekä toimitusketjujen vastuullisuus.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaisten Liikekiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2023 »

RTS-määräaikaiskatsaus 2023 »

 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2023 »

RTS-määräaikaiskatsaus 2023 »

 

OSAKE-, KORKO- JA MONISTRATEGIARAHASTOT

UB seuraa, miten sijoitukset edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Osake- ja korkorahastojen vaikutuksista on kerrottu rahastokohtaisissa ESG-kvartaaliraporteissa. Seurannassa otetaan huomioon kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, sillä erityisesti monistrategiarahastot voivat edistää samanaikaisesti useaa tavoitetta. Raportointi ja seuranta perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen arvioon rahaston vaikutuksesta kunkin kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen.

 

Rahastojen vastuullisuusraportit

UB Aasia Kiinteistöosake | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Amerikka | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB EM Infra | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Eurooppa AI | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Eurooppa Kiinteistöosake | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Global | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Global Kiinteistöosake | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB High Yield | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Suomi | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Infra | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Korko Plus | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Lyhyt Korko | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Smart | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

UB Uusiutuva Energia | RTS-määräaikaiskatsaus

Asilo Argo | ESG-kvartaaliraportti | RTS-määräaikaiskatsaus

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT VASTUULLISUUDEN MITTAAMISESSA JA RAPORTOIMISESSA

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti rahastojen rahastoesitteisiin, avaintietoasiakirjoihin, sääntöihin ja hinnastoihin, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

Katsauksissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.