UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat ammattimaisille sijoittajille suunnattuja, metsäkiinteistöihin sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua.

 

Vuonna 2014 perustetun suomalaiseen metsämaahan sijoittavan metsärahaston, UB Nordic Forest Fund I Ky:n, metsäomaisuus myytiin uudelle omistajalle kesäkuussa 2020. UB Nordic Forest Fund II -rahaston kaikki sijoitukset ovat niin ikään suomalaisessa metsämaassa ja rahasto on tällä hetkellä suljettu uusilta sijoituksilta. UB Nordic Forest Fund III Ky:n toiminta käynnistyi joulukuussa 2018 ja rahasto sijoittaa varansa Suomeen sekä Baltiaan. Rahaston koko ylitti 100 miljoonan euron tavoitekoon huhtikuussa 2021, jolloin rahasto suljettiin uusilta sijoituksilta.


Tavoitteena vakaata tuottoa vastuullisesti

 

UB Nordic Forest Fund -rahastot tavoittelevat vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun myötä. Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto. Sijoitusstrategiana on painottaa hyvän arvokasvupotentiaalin metsätiloja, joissa tuottoa kertyy puuston tilavuuskasvusta ja puutavaralajisiirtymistä. Rahasto pyrkii jakamaan vuosittain edellisvuoden tuloksen osuudenomistajille.

 

UB Nordic Forest Fund -rahastojen omistamat metsät ovat kaikki sertifioituja (PEFC™ ja/tai FSC® (FSC C109750). Sertifioinnin kautta voimme osoittaa, että metsiemme käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.

 

Lisätietoa:

Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen, Nordic Forest Fund II

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen, Nordic Forest Fund III

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä.