Sitoumukset ja linjaukset

Sitoumukset ja linjaukset

Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet ovat United Bankersin toiminnan ytimessä. United Bankers toimii vastuullisesti niin talouden, ympäristön kuin yhteiskunnan kannalta ja edistää yritysvastuun toteutumista sekä omassa toiminnassaan että sijoituksissaan.

 

Toimintaamme ohjaavat yhtiön arvojen lisäksi kansainväliset sitoumukset ja hyvät käytännöt sekä finanssialan sääntely. Keskeiset vastuullisuutta ohjaavat periaatteet ja sitoumukset on koottu United Bankersin Eettisiin toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) ja Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Edellytämme myös palveluntarjoajiemme ja tavarantoimittajiemme noudattavan vastuullisuusvaatimuksia United Bankers' Supplier Code of Conductin mukaisesti.

 

United Bankers on vuodesta 2012 lähtien sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI). United Bankersin uusin UN PRI -tulosraportti ja -läpinäkyvyysraportti ilmestyivät tammikuussa 2024. Vuoden 2024 alussa United Bankers liittyi luonnon monimuotoisuuteen keskittyvän PRI Spring -sijoittaja-aloitteen tukijaksi. Vuodesta 2021 arvioimme toimintamme ilmastoriskejä kansainvälisen Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -ohjeiston mukaan. Vuonna 2022 sitouduimme kunnioittamaan toiminnassamme ihmisoikeuksia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (UNGP) mukaisesti.

 

Ilmastotiekartassaan United Bankers on sitoutunut muun muassa asettamaan toiminnalleen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaiset ilmastotavoitteet, sekä vähentämään sijoitustensa kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään niiden hiilen sidontaa.

 

Lisäksi pyrimme edistämään vastuullisuutta myös alan järjestöjen ja aloitteiden kautta ja olemme mukana FINSIF ry:n, Finanssiala ry:n ja Pääomasijoittajat ry:n toiminnassa.