Listattu kiinteistömarkkina (REIT)

Listatun kiinteistömarkkinan (REIT) näkymiä 2024

Operatiivisesti suurimmalla osalla REIT-rahastojemme sijoituksista on etulyöntiasema epävarmassa markkinaympäristössä, sillä näillä yrityksillä on pitkä historia kiinteistösijoittamisesta, korkealaatuiset salkut ja ne kykenevät saamaan pääomia välittömästi.
Tomi Suominen, salkunhoitaja, reaaliomaisuus

Maailman listatut kiinteistömarkkinat päättivät vuoden 2023 positiiviseen vireeseen. Kehittyneiden markkinoiden listattujen kiinteistöyhtiöiden kehitystä kuvaava FTSE EPRA/Nareit Developed -indeksi saavutti pohjan lokakuun lopussa, mikä osui ajallisesti yhteen Yhdysvaltain kymmenvuotisten valtionlainojen vuoden korkohuipun (5 %) kanssa. Joulukuun lopussa 10 vuoden tuotto oli laskenut yli 100 korkopistettä asettuen hieman alle neljään prosenttiin. Korkojen lasku kiihdytti listattujen kiinteistöyhtiöiden hintojen toipumista, ja FTSE EPRA/Nareit Developed -indeksi nousi 18 prosenttia vuoden pohjista vain kahdessa kuukaudessa. Vuoden kokonaistuotoksi muodostui euromääräisesti +6 prosenttia. Myös UB Global REIT -rahaston performanssi oli vahva ja tuotto vuoden alusta oli noin 2 prosenttiyksikköä markkinatuottoa korkeampi.

 

Edellinen vuosi (2022) oli kuitenkin myrskyisä listatuille kiinteistöyhtiöille, ja kahden vuoden tarkastelujaksolla FTSE EPRA/Nareit Developed -indeksi onkin edelleen 16 prosenttia pakkasella. Odotettua sitkeämpi inflaatio yllätti keskuspankkiirit, ja keskeisten keskuspankkien korot nousivat historiallisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen nopeasti vuoden 2022 aikana. Tämä oli myrkkyä listatuille kiinteistöyhtiöille ja itse asiassa vuosi 2022 oli toiseksi heikoin vuosi FTSE EPRA/Nareit Developed -indeksin historiassa (finanssikriisin leimaaman vuoden 2008 ollessa pahin).

 

Historiallinen näyttö viittaa siihen, että listatut kiinteistöyhtiöt ovat todellakin hyötyjiä, kun korkosykli kääntyy. National Association of Real Estate Investment Trusts:n (Nareit) keräämien tietojen mukaan listatut kiinteistöyhtiöt tuottavat suhteessa paremmin Fedin kiristysjaksojen jälkeen. Listattu markkina ennakoi kiinteistöjen arvon kehitystä niin nousu- kuin laskumarkkinassakin ja tuotot ovat olleet suoria kiinteistöjä korkeampia korkosyklin kääntymisen jälkeen. Lisäksi data viittaa siihen, että listattu kiinteistömarkkina voittaa myös yleisen osakemarkkinan 12 kuukauden aikajänteellä rahapoliittisen kiristysjakson päätyttyä.

 

Listattujen kiinteistöyhtiöiden nopea toipuminen viime aikoina on ollut osa markkinoiden normalisoitumista, sillä sijoittajien alipaino sektorilla on ollut verrattavissa vuosien 2008–2009 tilanteeseen. Operatiivisesti suurimmalla osalla REIT-rahastojemme sijoituksista on etulyöntiasema epävarmassa markkinaympäristössä, sillä näillä yrityksillä on pitkä historia kiinteistösijoittamisesta, korkealaatuiset salkut ja ne kykenevät saamaan pääomia välittömästi. Kasvumahdollisuudet ovatkin lisääntyneet viime kuukausina, ja useat listatut kiinteistöyhtiöt ovat keränneet pääomaa rahoittaakseen kehityshankkeita tai yritysostoja.

United Bankersin REIT-rahastot

UB Aasia REIT Plus

Aasia Reit Plus

 

Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittava osakerahasto. Lue lisää UB Aasia REIT Plus -rahastosta »

UB Eurooppa REIT

Eurooppa Reit

 

UB Eurooppa REIT sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin. Lue lisää UB Eurooppa REIT -rahastosta »

UB Global REIT

City

 

Rahaston tavoitteena on yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempi tuotto. Lue lisää UB Global REIT -rahastosta »

UB Pohjois-Amerikka REIT

Amerikka Reit2

 

UB Pohjois-Amerikka REIT sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille. Lue lisää UB Pohjois-Amerikka REIT -rahastosta »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahaston aikaisempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä eikä sitä voi käyttää tulevien tuottojen ennustamiseen. Rahastolle asetettua tavoitetuottoa ei välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla kunkin rahaston sivulta. Rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.