Strukturoidut sijoituslainat

Strukturoidut sijoituslainat

Strukturoidut sijoituslainat tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia eri markkinoille sekä sijoituskohteisiin, joihin yksityissijoittajan voi olla hankala sijoittaa suoraan. Strukturoituja tuotteita ovat muun muassa erilaiset osakemarkkinoiden kehitykseen sidotut tuotteet sekä yhden tai useamman yrityksen luottoriskin hinnoitteluun perustuvat strukturoidut korkosijoitukset. Monille tuttuja strukturoituja tuotteita ovat muun muassa Metsäobligaatiot sekä Yrityslainakorit.

 

UB tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia strukturoituja sijoituslainoja

 

Sijoituslainat jaetaan kahteen ryhmään: pääomaturvattuihin lainoihin ja pääomaturvaamattomiin lainoihin. Pidämme tärkeänä tuotteiden sopivuutta asiakkaiden tarpeisiin sekä vallitsevaan markkinatilanteeseen.

 

Pääomaturvatut sijoituslainat sopivat hyvin esimerkiksi kehittyville markkinoille sijoittamiseen. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden sijoittaa esimerkiksi raaka-aineisiin tai muihin sellaisiin kohteisiin, joihin yksityissijoittajan voi muutoin olla hankala tai jopa mahdotonta sijoittaa. UB tarjoaa myös muita korkean tuottopotentiaalin sijoituslainoja kuten korkostruktuureja ja osakemarkkinoiden kehitykseen sidottuja rakenteita.

 

UB kilpailuttaa kaikki myymänsä sijoituslainat eri liikkeeseenlaskijoiden kesken ja pyrkii tällä tavoin tarjoamaan tuotteet asiakkailleen aina erinomaisin ehdoin.

Ajankohtaiset kampanjat