Infra

Infrastruktuuri

Infrastruktuuriyhtiöiden etuna on hyvä tuottopotentiaali ja samalla perinteisiä osakesijoituksia keskimäärin vakaampi kehitys.
Cristina Saalasti, yksityispankkiiri

Mitä on infrastruktuuri?

• Infrastruktuuri on perinteisesti julkisen vallan omistamaa yleistä yhteiskunnan palvelujärjestelmää, jota on yksityistetty viime vuosikymmenten aikana eri puolilla maailmaa.

 

• Perinteisiä infrastruktuuriliiketoimintoja ovat sähköntuotanto ja -jakelu, kaasunjakelu, vesihuolto, satamat, lentokentät ja tietulliyhtiöt.

 

• Infrastruktuuriliiketoimintoja on maailmalla yksityistetty ja niistä vastaavia yhtiöitä pörssilistattu. Tätä kautta infrastruktuuri on tuotu kaikkien sijoittajien ulottuville.

 

Infrastruktuurirahastojen edut sijoittajalle

Infrastruktuurisijoittamisessa houkuttelevimman vaihtoehdon tarjoavat pörssilistatut infrastruktuuriyhtiöt. Ne edustavat tyypillisesti suurimpia ja keskeisimpiä infrastruktuuriliiketoimintoja eri markkinoilla. Infrastruktuurisijoitusten etuna on hyvä tuottopotentiaali ja samalla perinteisiä osakesijoituksia keskimääräistä vakaampi kehitys.

 

——————————

 

UB:n infrastruktuurirahastot

UB:n infrarahastojen erityispiirteenä on, että sijoituskohteina on enimmäkseen rajoitetun kilpailun piirissä olevia infrayhtiötä, eikä esimerkiksi kaivos-, rakennus- ja teräsyhtiöitä, joiden riski-tuotto-suhde on usein keskimääräistä selvästi riskipitoisempi.

 

UB:n Infrarahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti. Perinteisesti infrastruktuurisijoitukset ovat olleet ainoastaan suursijoittajien ulottuvilla, mutta UB:n rahastovalikoimassa on sijoitusrahastoja, joiden kautta infrastruktuurisijoitukset on tuotu kaikkien sijoittajien ulottuville.

UB Infra

UB Infra -rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa OECD-maiden pörssilistattuihin infrastruktuuriyhtiöihin. Infrastruktuuriyhtiöt keskittyvät yhteiskunnan perusrakenteiden ja -palveluiden tuottamiseen. Muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkot ovat toimivan yhteiskunnan ja talouden edellytyksiä.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

UB EM Infra

UB EM Infra sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyvien markkinoiden (Emerging Markets) infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja hajautetusti voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

 

UB Uusiutuva Energia

Uusiutuvan energian kysyntä moninkertaistuu tulevaisuudessa, ja UB Uusiutuvan Energian kautta sijoittajan on mahdollista hyötyä vahvasti kasvavasta toimialasta ja lisätä samalla kestävää kehitystä tukevien sijoitusten osuutta sijoitussalkussaan. Rahaston ensisijaisia sijoituskohteita ovat tuuli- ja aurinkovoimalat.

 

Lue lisää » | Tee merkintä »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

 

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahastomateriaaleihin, jotka ovat saatavilla suomeksi UB Omaisuudenhoidosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Tällä sivulla esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta