Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka

United Bankers Oyj on läpi historiansa jakanut hyvää osinkoa. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vähintään 70 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta. Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti vuosittaista osinkoa. Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat yhtiön tulevasta tuloskehityksestä, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä.

Osinko/osake

Hallituksen ehdotus tilikauden 2023 varojenjaosta: osinko 0,50 euroa ja pääomanpalautus 0,50 euroa. Varojenjako tapahtuu kahdessa erässä.