Infrastruktuurimarkkina

Infrastruktuurimarkkinan näkymiä 2024

Infrastruktuuritoimialoista vähiten syklisten ja hyvän osinkotuoton tarjoavien vesi-, kaasu- ja sähköyhtiöiden voi odottaa menestyvän parhaiten.
Pekka Niemelä, salkunhoitaja, infrastruktuurirahastot

Maailmantalous osoittautui vuoden 2023 aikana odotuksia vahvemmaksi huolimatta suurista geopoliittisista epävarmuuksista eri puolilla maailmaa. Inflaatio-odotuksissa tapahtunut käänne vuoden lopulla sai pitkät korot nopeaan laskuun ja osakemarkkinat vahvaan nousuun. Myös vain vähän suhdanteista riippuvien ja hyvää osinkotuottoa maksavien infrastruktuuriosakkeiden kurssit kohosivat vuoden loppua kohden ja koko vuoden tuotto lähestyi UB Infrassa jo sen pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa.

 

Infrastruktuurisektoriin kuuluvista toimialoista parhaiten menestyivät öljyn ja kaasun jakeluun erikoistuneet yhtiöt ja koronapandemian vaikutuksista toipuneet lentokenttäpalveluja tarjoavat yhtiöt. Sen sijaan perinteiset yhdyskuntapalveluja tarjoavat sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt menestyivät heikoiten. Niillä on tyypillisesti korkeimmat osinkotuotot ja korkojen korkea taso vuonna 2023 heikensi niiden suhteellista asemaa sijoituskohteina.

 

Kehittyvillä markkinoilla tuotot jäivät vaatimattomiksi pitkälti Kiinan selvästi odotettua heikomman talouskehityksen takia. UB EM Infra kipusi vain vaivoin positiiviseksi vuoden lopun nousun ansiosta. 

 

Infrastruktuuriyhtiöiden vahva ja vakaa osinkovirta on keskeinen tekijä niiden arvonmuodostuksessa, niinpä isoilla korkoliikkeillä on merkitystä niiden arvostukseen osakemarkkinoilla. Korkosyklin kääntyminen viime vuonna on niille hyvin positiivinen tekijä kuluvana vuonna, vaikka taloussykli osoittaisikin heikkenemisen merkkejä.

 

Infrastruktuuritoimialoista vähiten syklisten ja hyvän osinkotuoton tarjoavien vesi-, kaasu- ja sähköyhtiöiden voi odottaa menestyvän parhaiten. Matkustamiseen ja kuljetuslogistiikkaan liittyvien yhtiöiden kehitys ei yltäne vastaavaan.

United Bankersin infrastruktuurirahastot

UB EM Infra

Ub Em Infra

 

UB EM Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin. Lue lisää UB EM Infra -rahastosta »

UB Infra

Ub Infra

 

UB Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti. Lue lisää UB Infra -rahastosta »

UB Uusiutuva Energia

UB Uusiutuva Energia 2880X1218

 

UB Uusiutuva Energia tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän luomaan kasvavaan markkinaan. Lue lisää UB Uusiutuva Energia -rahastosta »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahaston aikaisempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä eikä sitä voi käyttää tulevien tuottojen ennustamiseen. Rahastolle asetettua tavoitetuottoa ei välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla kunkin rahaston sivulta. Rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.