Förbindelser och principer

Förbindelser och principer

Kunderna och deras behov utgör kärnan i United Bankers verksamhet. United Bankers agerar ansvarsfullt med tanke på såväl ekonomi, miljö som samhälle och bidrar till att företagsansvaret genomförs både i bolagets egen verksamhet och i bolagets investeringar.

 

Vår verksamhet styrs förutom av bolagets värderingar också av internationella förbindelser och goda praxis samt regleringen av finansbranschen. De viktigaste principerna och förbindelserna som styr hållbarheten har sammanställts i United Bankers Code of Conduct och Policy för ansvarsfulla investeringar. Vi förutsätter också att våra tjänste- och produktleverantörer uppfyller kraven på ansvarsfullhet i enlighet med United Bankers' Supplier Code of Conduct.

 

United Bankers har 2012 förbundit sig att i sin verksamhet iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). United Bankers senaste UN PRI resultatrapport och rapport för öppenhet publicerades i januari 2024. I början av 2024 gick United Bankers med i PRI Spring, ett investerarinitiativ med fokus på biologisk mångfald. Sedan 2021 bedömer vi klimatriskerna i vår verksamhet i enlighet med de internationella riktlinjerna Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). År 2022 förband vi oss att i vår verksamhet respektera de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

 

Vi strävar också efter att främja hållbarhet genom olika branschorganisationer och initiativ och vi deltar i verksamheten inom ramen för FINSIF ry, Finans Finland (Finanssiala ry) och Pääomasijoittajat ry.