Investerare

Investerare

 

Inderes Sauli Vilén intervjuar UB:s VD Patrick Anderson angående halvårsrapporten 25.8.2023. Se videon »

 

Liikevaihto kasvoi – vakaa tulos turbulentissa ympäristössä


VD Patrick Anderson berättar om United Bankers som investering i Alma Talent och Inderes evenemang 11.9.2023. Se inspelningen »


United Bankers Apb:s årsberättelse 2022 innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet samt revisionsberättelsen.

Viimeisimmät tiedotteet