Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Onlinetjänsternas tillgänglighet innebär att digitala tjänster enkelt kan nås av vem som helst, trots driftsbegränsningar.

 

Detta tillgänglighetsutlåtande skapades den 21 december 2020 och gäller United Bankers Plc:s offentliga webbplats, det vill säga unitedbankers.fi, unitedbankers.com och uniterbankers.se med språkversioner.

 

Bedömningen av tjänsternas status grundar sig på United Bankers Plc:s egen bedömning.

Tillgänglighetsstatus på United Bankers Plc

Vi utvecklar för närvarande tillgängligheten till United Bankers Plc:s onlinetjänster, både ur användarvänlighet och förståelighet för innehåll, och ur teknisk synvinkel.

  • Sidorna uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsbrister uppstår på sidorna och i våra tjänster på olika nivåer.

  • Unitedbankers.fi och sidorna utan identifieringstjänster undertill uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsbrister finns på sidorna och i våra tjänster på olika nivåer.

  • Sidorna för privatkunder med identifieringstjänster ("MittUB") uppfyller inte alla tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsbrister finns på sidorna och i våra tjänster på olika nivåer.
  • Office-programfiler som publiceras på webbplatsen och onlinetjänster (t.ex.doc, pdf, odt) uppfyller inte kraven på hjälpmedel.

    • Brister i det material som publicerats den 23 september 2018 och material som publicerats efter detta kommer att åtgerdas så snabbt som möjligt.

    • Innehållet i de filer som publicerats före den 23 september 2018 kommer att tillhandahållas dig i en tillgänglig form om du begär det och begäran är rimlig.

  • Alla videor och ljudfiler som publiceras på webbplatsen och onlinetjänster har inte textning.


Feedback om tillgänglighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen unitedbankers.fi eller onlinetjänsten kan du ge feedback via e-post till saavutettavuuspalaute@unitedbankers.fi. Vi strävar efter att svara på feedback inom 2 veckor.

 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls kan du vidarebefordra återkopplingen till Södra Finlands regionförvaltningsmyndighet.

Myndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionala statliga förvaltningsmyndighet
Enheten för övervakning av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
tillgänglighet@avi.fi
telefonnummer 0295 016 000