Värdepappers­förmedling

Värdepappersförmedling

UB Kapitalförvaltning Ab erbjuder värdepappersförmedling och investeringsrådgivning på alla betydande marknader. Förmedlingstjänsten täcker både börsnoterade aktier och masslån samt börsnoterade fonder.

 

UB Kapitalförvaltning erbjuder värdepappersförmedling på aktie- och räntemarknaderna till institutioner och aktiva privatplacerare.

 

Omfattande erfarenhet

Våra tjänster täcker utöver Finland även alla viktiga internationella börser. Vårt team har omfattande erfarenhet såväl av aktie- och räntemarknaderna.

 

Obundenhet

UB Kapitalförvaltning ingår inte i några bankgrupper och därför kan företaget agera självständigt och dra snabba slutsatser när marknadslägena förändras.

 

Ta kontakt med våra experter. Vi berättar gärna mera om de olika tjänsteformerna som vår värdepappersförmedling erbjuder.

 

portföljförvaltare

Teemu Perälä

teemu.perala@unitedbankers.fi +358 9 2538 0369