Flaggningar

Flaggningar

Enligt lagen om värdepappersmarknaden kapitel 9 § 5 måste aktieägaren anmäla sina ägar- och röstandelar till målbolaget och Finansinspektionen när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av målbolagets röstetal eller total antal aktier.

Flaggningsanmälan skall skickas till bolaget per e-post till: notifications@unitedbankers.fi.

Mer information om flaggningsanmälan och flaggningsblanketten finns tillgängliga på Finansinspektionens webbplats.

Flaggningsanmälningar

Flaggningsanmälningarna finns tillgängliga i meddelandenarkivet.