Aktiens basuppgifter

Aktiens basuppgifter

United Bankers Abps aktier är börsnoterade på Nasdaq Helsinki Oy:


• ISIN-koden är FI4000081427
• Handelskoden är UNITED
• LEI-koden är 743700J2WO3J6XGFPG77

 

Bolagets aktiekapital är 5 464 225,47 euro. Bolaget har 10 963 043 till fullo betalda och i enlighet med Finsk lag emitterade aktier. Bolagets aktier har inget nominellt värde och bolagsordningen innehåller inte bestämmelser om aktiernas maximi- eller minimiantal eller aktiekapitalets belopp. Bolaget har inte emitterat optionsrätter eller andra sådana värdepapper som kunde omvandlas eller konverteras till aktier i bolaget. Bolaget innehar 9 914 egna aktier (30.6.2024).

 

Enligt bolagsordningen hör United Bankers Abp:s aktier till värdeandelssystemet. Varje aktie berättigar till en röst på bolagets bolagsstämma. Samtliga aktier i bolaget har lika rättigheter vid utdelning av bolagets tillgångar.

 

Aktierna i United Bankers Abp har anslutits till värdeandelssystemet 31.3.2014. Aktierna förvaras i värdeandelssystemet för namngivna kontoinnehavares räkning eller på förvaltningskonto av den som sköter förvaltarregistreringen. Värdeandelssystemet upprätthålls av Euroclear Finland.

 

Aktierna kan överlåtas fritt. United Bankers Abp:s bolagsordning innehåller inga klausuler som begränsar omsättningen av aktierna. United Bankers Abps aktieägarförteckning upprätthålls och finns till påseende hos Euroclear Finland Oy på adressen Urho Kekkonens gata 5 C, 8:e vån., Helsingfors.