UB 360 -varainhoitomalli ja vastuullisuus

Ajankohtaista

Blogi 23.1.2024 11.00
Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja

UB 360 -varainhoitomallissamme yhdistyvät aktiivisen sijoittamisen ja indeksisijoittamisen parhaat puolet, myös vastuullisuusmielessä

Vastuullinen sijoittaminen ja vastuulliset rahastot ovat olleet selkeä nouseva trendi 2020-luvun alusta lähtien. Morningstar-analytiikkayhtiön mukaan esimerkiksi vastuullisten rahastojen määrä on ollut nousujohteinen vuodesta 2020 ja niiden osuus markkinasta Euroopassa oli noin 21 % syyskuussa 20231. Samaan aikaan varainhoitoratkaisujen vastuullisuusnäkökulmat ovat keränneet kenties vähemmän huomiota.

 

Alkuvuodesta 2021 perustettu UB 360 -varainhoitomalli on saanut suuren suosion asiakkaittemme keskuudessa. Tyypillisesti historiassa varainhoitoa on mitattu lähinnä tuotolla tai tunnusluvuilla, jotka kuvaavat tuoton ja riskin suhdetta. Kolmanneksi ulottuvuudeksi nykyaikaisessa varainhoidossa on noussut vastuullisuus. Todistetusti UB 360 -mallin varainhoito on perinteisimmillä mittareilla erinomainen ja eri osa-alueet pärjäävät erinomaisesti kilpailijavertailuissa, eli tuotot kestävät vertailun, mutta miten on vastuullisuuden laita?

 

EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla koskeva asetus (ns. EU:n tiedonantovelvoiteasetus SFDR) tuli voimaan 10.3.2021. Tavoitteena oli luoda yhteiset pelisäännöt vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyen tietojen antamisesta sijoituskohteista siten, että sijoittajan olisi mahdollista vertailla eri sijoituskohteita ja palveluita mahdollisimman luotettavasti. Kuten usein uutta sääntelyä luotaessa terminologia saattaa kuulostaa aavistuksen hankalalta. Sijoitustuotteiden vastuullisuusominaisuuksia kuvattaessa voidaan onneksi käyttää myös värikoodeja:


Tummanvihreiden (SFDR artiklan 9 mukaisten) sijoitustuotteiden tai palveluiden on pyrittävä nimenomaisesti edistämään tiettyjä mitattavia ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Näistä käytetään usein myös nimitystä ”vaikuttavuusrahasto”*


Vaaleanvihreä väri tarkoittaa, että tuotteessa tai palvelussa käytettävien sijoituskohteiden valinnoissa pyritään edistämään muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. (SFDR artiklan 8 mukaiset sijoitustuotteet)**


Harmaat sijoituskohteet eivät puolestaan mitattavasti huomioi kestävyysriskien lisäksi muita kestävyystekijöitä sijoitusprosessissaan (SFDR artiklan 6 mukaiset sijoitustuotteet)***

 

EU:n tiedonantovelvoiteasetus SFDR tyypittelee sijoitustuotteet kolmeen eri tyyppiin, ja asettaa vaatimuksia sille, millaista tietoa kunkin tyyppisen sijoitustuotteen on annettava sijoitusten kestävyyteen liittyvistä asioista.


SFDR 9: Sijoitustuotteen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja edistää tiettyjä mitattavia ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Sijoituksissa noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta ja hyviä hallintotapoja. *


SFDR 8: Sijoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia muiden ominaisuuksien ohella. Sijoituksissa noudatetaan lisäksi hyviä hallintotapoja. **


SFDR 6: Sijoitustuote ottaa huomioon kestävyysriskit, muttei ole sitoutunut edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. ***

 

UB 360 -varainhoitomalli on niin sanottu ydin-satelliittimalli, jossa valitaan ydinstrategiaksi eri vaihtoehdoista sopiva varainhoitostrategia, jonka mukaan luodaan maailmanlaajuinen sijoitussalkku. Valittu strategia määrittää osake- ja korkosijoitusten suhteen asiakkaan salkussa. Ydinstrategiaa hoidetaan aktiivisilla osakerahastoilla, kustannustehokkailla indeksirahastoilla ja ETF:llä.

Perusstrategiamme ovat määritelmällisesti aina vaaleanvihreitä (SFDR 8) strategioita eli ne edistävät muiden ominaisuuksiensa ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Mutta miksi perusstrategioista ei tehdä heti tummanvihreitä strategioita? Ensinnäkin, tumman vihreitä sijoituskohteita on markkinoilla tarjolla hyvin rajallisesti. Toiseksi, valtavirran tumman vihreät sijoituskohteet ovat olleet viime vuosina hyvin suosittuja, mikä on nostanut niiden hinnoittelun tasolle, joka on tuotto-riskisuhteessa epäedullinen sijoittajille. Poikkeuksiakin onneksi löytyy, mutta pelkästään vaikuttavuusrahastoihin sijoittamalla jättäisimme suurimman osan sijoitusmaailmasta käyttämättä ja samalla nostaisimme salkun kokonaisriskin turhan korkeaksi.


Siltä osin, kun UB 360 varainhoitosalkkujen sijoituskohteissa emme voi vaikuttaa valittujen rahastojen ja ETF:ien sijoituspolitiikkoihin tai niiden toteuttamiseen, pyrimme valitsemaan näissä tuotteissa ESG-riskejä huomioivia ns. ESG-indeksejä ja niihin pohjautuvia ETF:iä, joissa ESG-riskit on huomioitu ns. tavallisia indeksejä paremmin. Edellytämme sijoituksen kohteena olevilta aktiivirahastoilta ja ETF:ltä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista ja läpinäkyvyyttä niiden ESG-politiikoista ja kestävyysriskien huomioon ottamisesta. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden sijoitukset teemme tyypillisesti sellaisen hyvämaineisen yhteistyökumppanin kautta, jonka uskomme voivan vaikuttaa vastuullisella sijoituspolitiikallaan paikallisiin toimijoihin.

UB 360 Varainhoitomallissa painotetaan sijoituskohteita, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Jokaisen strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisiin vaaleanvihreisiin ja/tai artiklan 9 mukaisiin tummanvihreisiin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

Vaikuttavuutta varainhoitosalkkuun lisäkomponenteilla eli satelliittisijoituksilla

UB 360 -mallissa asiakas voi valita varainhoitosalkkuun esimerkiksi seuraavia lisäkomponentteja eli niin sanottuja satelliittisijoituksia: metsä-, kiinteistö-, kiinteistöosake-, infrastruktuuriosake-, korko- ja osakerahastoja sekä strukturoituja joukkovelkakirjalainoja. Täyden valtakirjan varainhoidon asiakas voi tämän lisäksi valita myös suoria osakkeita ja suoria joukkovelkakirjalainoja. Lisäkomponenttien pääajatus on parantaa salkun perustaksi valitun ydinstrategian tuotto-riskisuhdetta. Sen lisäksi näillä lisäkomponenteilla on mahdollista ikään kuin värittää oman sijoitussalkun koostumusta tummanvihreään - vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi lisäämällä omaan sijoitussalkkuun uusiutuvaa energiaa ja metsärahastoa, sijoittaja ottaa jo suuremman loikan tummemman vihreän kokonaisuuden suuntaan, samalla kun salkun kokonaisriski pienenee ja tuottopotentiaali paranee.

 

Autamme mielellämme rakentamaan sinulle sopivan, vastuullisen varainhoitokokonaisuuden!

 

1Lähde: Morningstar Direct, Manager Research, Data as of September 2021

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista.. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuote- ja/tai palvelukohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen tai palvelun riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena taikka muuna kehotuksena ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. UB-konsernin yhtiöistä UB Omaisuudenhoito Oy tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00