UB Suomi Kiinteistöt muuttuvassa markkinaympäristössä

Ajankohtaista

Blogi 17.2.2023 9.30
Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

UB Suomi Kiinteistöt muuttuvassa markkinaympäristössä

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen historian suurin rakennushanke valmistui joulukuussa 2022 Tampereen Kalevaan. Hanke koostui kahdesta asuinkerrostalosta sekä pysäköintilaitoksesta. Asuntoja valmistui 149 ja pysäköintipaikkoja 44 kappaletta. Tällä hetkellä rahastolla ei ole käynnissä olevia rakennushankkeita, ja kaikki rahaston rakennetut kohteet tuottavat kassavirtaa. Tampereen asuntojen vuokraus aloitettiin loppukesällä 2022 ja alkuvuodesta vuokrausaste oli yli 80 prosenttia. Rahaston salkunhoito ennustaa Tampereen kohteiden vuokrausasteen saavuttavan asuntomarkkinoille tyypillisen yli 90 prosentin vuokrausasteen kevään aikana.

 

Korkotason nousu suosii vuokra-asumista


Tampereen kohteen vuokrauksessa näkyi syksyn alussa asuntomarkkinoiden epävarmuus. Asuntomarkkinat kokivat ison muutoksen vuoden 2022 loppupuolella nopeasti nousseen korkotason myötä. Selvemmin korkotason nousu näkyy asuntojen myyntipuolella, joka on hiljentynyt selkeästi. Tammikuun 2023 vanhojen asuntojen kauppavolyymi oli 39 prosenttia pienempi vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös asuntojen arvostukset ovat laskeneet ja arvostusten ennustetaan jatkavan maltillista laskuaan vuoden 2023 aikana. Vuokra-asuntomarkkinassa tilanne on parempi. Koronaepidemia vähensi vuokra-asuntokysyntää erityisesti opiskelijoiden taholta, mutta tällä hetkellä kysyntä on parantunut. Korkojen nousu tekee osaltaan vuokra-asumisesta suhteellisesti omistusasumista houkuttelevampaa. Kaupungistuminen sekä pienemmät kotitalouksien koot edesauttavat vuokra-asuntojen kysyntää pidemmällä aikavälillä. Rahaston Tampereen kohde sijaitsee hyvällä paikalla raitiotieverkoston ja monipuolisten palveluiden vieressä. Rahaston salkunhoito uskoo kohteen olevan hyvä pitkän aikavälin sijoitus rahaston salkussa.


Korkomarkkinoilla rajut liikkeet ovat jatkuneen kevään ja kesän aikana. Elokuun alussa korkomarkkina on kuitenkin hiukan rauhoittunut ja ennustaa vuoden lopun euribor-tasoksi noin 1,5 % (euribor 12 kk), kun vastaava ennuste kesäkuussa oli 2,5 %. Markkinassa on myös painetta tuottovaatimustasojen nousuun ainakin kaikkein matalimman tuottovaatimustason kohteissa, kuten ydinkeskustan toimitilakiinteistöissä.

 

Korkea vuokrausaste ja aktiivista uudisvuokrausta

Rahaston vuokrausaste on korkea. Kaikki tilatyypit huomioon ottaen vuokrausaste on noin 94 prosenttia ja vuokrasopimusten keskipituus noin 6,0 vuotta. Vapaana olevien tilojen osalta on nähty syksyn sekä alkuvuoden aikana entistä enemmän uudisvuokrausaktiviteettia, ja rahaston salkunhoito uskoo lisääntyneen vuokrausaktiviteetin johtavan vuokrasopimuksiin. Rahaston kiinteistösalkun vapaat tilat koostuvat pääasiassa toimistotiloista. Toimistotilojen käyttö on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa ja koronaepidemia on osaltaan kiihdyttänyt muutosta. Muuttuvassa tilamarkkinassa tilojen muuntojoustavuus ja räätälöitävyys ovat avaintekijöitä. Rahaston salkunhoito on yhdessä yhteistyökumppaniverkoston kanssa aktiivisesti suunnitellut ja kehittänyt vapaita tiloja, jotta ne olisivat entistä houkuttelevampia olemassa oleville ja potentiaalisille uusille vuokralaisille.

 

Rahoitusmarkkina ohjaa kiinteistöjen arvon muodostumista. Pääomavaltaisilla aloilla korkotasolla on suuri merkitys investointikohteiden (kiinteistöjen) arvonmuodostuksessa. Syksyn 2022 aikana korkotaso nousi ennätysnopeasti noin 1 prosentin tasosta yli 3 prosentin tasoon. Eri markkinalähteiden ennusteiden mukaan korkotason odotetaan nousevan vielä kuluvan kevään ja kesän aikana ja korkojen odotetaan laskevan vuoden jälkipuoliskolla. Kiinteistömarkkinoilla tämä tarkoittaa, että markkinat ovat hinnan etsimisvaiheessa. Kauppamäärät ovat vähentyneet, rahoitusehdot kiristyneet ja myyjät sekä ostajat ovat pääosin odottavalla kannalla. Tilanteessa kannattaa keskittyä olemassa olevan kiinteistösalkun arvon optimointiin. Aktiivinen vuokraustyö, hoitokulujen optimointi sekä kohteiden manageeraus ja kehittäminen ovat kiinteistösijoittajan perustyökaluja, jotka takaavat jatkuvuutta ja tuottoja tulevaisuudessa. Markkinoiden hinnan etsimisvaihe voi tulevaisuudessa mahdollistaa rahastolle uusia hankintoja kiinteistötyypeistä ja/tai alueilta, joilla rahastolla ei vielä ole omistuksia. Luonnollisesti kiinteistö- ja rahoitusmarkkinaa on seurattava tässäkin tilanteessa tarkasti.

 

Rakennus- ja kiinteistöalan konkari Timo Nieminen mukaan rahaston Advisory Boardiin

Vuoden alusta rahaston Advisory Boardiin liittyi uusi jäsen, kun SRV:ssä pitkän uran tehneestä Timo Niemisestä tuli Advisory Boardin uusin jäsen. SRV:n lisäksi Timo Niemisellä on ja on ollut useita luottamustoimia kiinteistö- ja rakennusalalla. Rahaston salkunhoito toivottaa Timon tervetulleeksi Advisory Boardiin ja uskoo, että Timon laajasta kokemuksesta on hyötyä rahastolle erityisesti rahaston kiinteistökehityshankkeissa.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt sijoittaa vakaan tuottopotentiaalin kiinteistökohteisiin Suomessa. Sijoituskohteita ovat tontit, asunnot, yhteiskuntakiinteistöt, toimitilat, logistiikka- ja varastokiinteistöt sekä muut soveltuvat kiinteistökohteet. Sijainnissa painotetaan pääkaupunkiseutua ja kasvukeskuksia.

 

Laajalla hajautuksella eri kiinteistötyyppeihin pyritään pienentämään riskiä ja tarjoamaan mahdollisimman vakaa tuotto. Tavoitteena on saavuttaa kulujen jälkeen 5–7 prosentin vuotuinen vuokrakassavirtaan perustuva tuotto.

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston seuraava merkintäpäivä on 28.2. – lue lisää ja merkitse »

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty tuottotavoite perustuu esimerkkilaskelmiin eikä välttämättä kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.unitedbankers.fi. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.  

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00