Vastuullisuus muovaa toimistomarkkinoita

Ajankohtaista

Vastuullisuus muovaa toimistomarkkinoita

Rakennettu ympäristö infrastruktuuri mukaan lukien tuottaa 40 prosenttia vuotuisista maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. Iso-Britanniassa otettiin vuosina 2007 ja 2008 käyttöön energiasertifikaatteja (Energy Performance Certificates, EPC) koskeva lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta sekä uusissa että jo olemassa olevissa rakennuksissa. Nykyisin lainsäädäntö määrittelee energiatehokkuuden minimitason (Minimum Energy Efficiency Standards, MEES), joka edellytetään vuokrattavilta kiinteistöiltä. Minimitaso nousee portaittain siten, että nykyiseltä E-tasolta noustaan vuonna 2027 C-tasolle ja vuodesta 2030 eteenpäin vuokrakiinteistöiltä edellytetään vähintään B-tason energiatehokkuusluokitusta.

 

Koronapandemia kiihdytti toimistomarkkinoiden murrosta. Etätyöskentely nousi ennätyslyhyessä ajassa vallitsevaksi tavaksi organisoitua yrityksissä ja yhteisöissä. Paluu lähityöskentelyyn on ollut hidasta, ja toimistojen laatukriteerit ovat nousseet toimistossa työskentelyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Toimiston sijainti ja lähipalvelut ovat aina olleet merkittäviä valtteja toimistomarkkinoilla, mutta nykyään myös ympäristöön ja sosiaaliseen aspektiin liittyvät teemat ovat tärkeitä vuokralaisille. Murros toimistojen kysynnässä ja energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen luovat sekä uhkia että mahdollisuuksia Iso-Britannian toimistomarkkinoilla.

 

Kiinteistöalan konsulttiyhtiön Knight Frankin datan mukaan Lontoon toimistomarkkinan muutos on ollut viime vuosina huomattavaa. Vuonna 2018 vain 21 prosenttia vuokrakysynnästä kohdistui A- ja B-tasojen kiinteistöihin, luvun noustessa jo yli 40 prosenttiin vuonna 2023. Kuitenkin vain noin 15 prosenttia Lontoon toimistoista täyttää tällä hetkellä vuoden 2030 tiukat energianormit, mikä on vaikuttanut positiivisesti näiden kiinteistöjen vuokrakehitykseen. Pienemmät, mutta modernit toimitilat ovatkin nykyään monen yhtiön toivelistalla nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä. 

 

Suurimpien REIT-yhtiöiden toimistosijoitukset Lontoossa ovat energiatehokkuudessa selvästi markkinaa edellä, sillä lähes 50 prosenttia kiinteistöistä on jo nyt vaaditussa A- tai B-luokassa. Tämän lisäksi näiden yhtiöiden omistuksista yli 20 prosenttia löytyy pykälää alemmasta C-luokasta. Listatut REIT-yhtiöt ovat myös julkisesti ilmoittaneet kiinnostuksestaan käyttää vahvoja taseitaan vanhojen toimistokiinteistöjen modernisointiin, kunhan hinnoittelu heijastaa nykyisiä realiteetteja.  Sijoittajien on siis syytä olla varuillaan vertaillessaan toimistokohteiden nykyisiä vuokratuottoja. Osassa kohteita saattaa olla hyvinkin paljon piilevää investointitarvetta nykystandardien valossa, sekä kysynnästä aiheutuvaa epävarmuutta kohteen jäännösarvossa. 

salkunhoitaja, reaaliomaisuus

Tomi Suominen

tomi.suominen@unitedbankers.fi +358 9 2538 0279

salkunhoitaja, reaaliomaisuus

Tuomas Kallunki

tuomas.kallunki@unitedbankers.fi +358 9 2538 0298

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00