On jälleen korkosijoittamisen aika

Ajankohtaista

On jälleen korkosijoittamisen aika

Salkunhoitajat Juhani Toivonen ja Jarmo Riikonen vastaavat United Bankersin korkorahastojen sijoitustoiminnasta. Lisäksi he toimivat asiantuntijoina yhtiön tarjoamassa korkovarainhoidossa ja hoitavat asiakkaiden joukkovelkakirjatoimeksiantoja.

 

UB:lla on kolme korkorahastoa: UB Korko Plus, UB Lyhyt Korko ja UB High Yield. Korkorahastoista pisin toimintahistoria on vuonna 2015 aloittaneella UB Korko Plussalla. Rahasto sijoittaa pääasiassa alle kahden vuoden mittaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin lyhyisiin korkoinstrumentteihin. UB Lyhyt Korko on puolestaan tarkoitettu matalaa riskitasoa etsivälle sijoittajalle, joka etsii esimerkiksi kassavaroilleen pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. UB High Yield tavoittelee UB:n korkorahastoista korkeinta tuottoa sijoittamalla matalan luottoluokituksen yrityslainoihin, jotka tarjoavat korkeamman tuotto-odotuksen.

 

Haastattelimme Juhania ja Jarmoa korkosijoittamisesta ja ajankohtaisista teemoista markkinoilla.

 

Mikä sai teidät aikanaan kiinnostumaan juuri korkomarkkinoista ja sijoittamisesta joukkovelkakirjalainoihin?


Jarmon ei tarvitse miettiä asiaa pitkään, vaan vastaus on selvä: ”Oma kiinnostukseni heräsi aikoinaan, kun Suomen valtion lainoista sai markka-aikaan houkuttelevia, jopa 5–10 prosentin tuottoja. Lisäksi minua kiinnosti korkosijoittamisen pitkäjänteisyys verrattuna osakesijoittamiseen, jossa osa toimijoista keskittyy jopa päivänsisäisiin kauppoihin.” Juhani sen sijaan miettii asiaa tovin mutta ei osaa nimetä yksittäistä tekijää: ”Joukkovelkakirjat muodostavat merkittävän ja kiinnostavan omaisuusluokan. Korkosijoittaminen on myös luonteeltaan hieman erilaista kuin osakesijoittaminen, vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyy. Esimerkiksi sijoituskohteiden huolellisessa analysoinnissa on paljon samaa kuin osakesijoittamisessa. Sijoituskohteiden valinnassa analyysimme keskittyy etenkin yhtiön toimialaan, velkaisuuteen, kannattavuuteen ja kokoon. Lisäksi myös joukkolainan likviditeetti on tärkeä kriteeri”, kertoo Juhani. ”Toisin kuin osakesijoittamisessa emme kuitenkaan välttämättä etsi parasta tai menestyvintä yritystä vaan sijoitusta, joka tarjoaa parhaan riski-tuotto-suhteen”, täsmentää Jarmo.

 

UB:n Korkotiimi: Jarmo Riikonen ja Juhani Toivonen

 

Korkomarkkinat mielletään yleisesti osakemarkkinoita vakaammaksi sijoituskohteeksi. Toisinaan myös korkomarkkinoilla nähdään isoja liikkeitä.

 

Mikä on mieleenpainuvin muistonne markkinoilta työuranne aikana?


Sekä Juhanille että Jarmolle finanssikriisin aika on painunut mieleen. ”Lehman Brothersin konkurssi syksyllä 2008 ja sitä seurannut valtava epävarmuus markkinoilla olivat todella poikkeuksellista aikaa. Sen perään koettiin vielä Euroopan velkakriisi”, muistelee Juhani. ”Myös koronapandemian alku aiheutti paljon myllerrystä markkinoilla. Se johti myös todella elvyttävään rahapolitiikkaan”, jatkaa Jarmo.

 

Kaksikko toteaakin, että korkomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisia aikoja lähes koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen markkinakorot painuivat nollaan ja ajoittain jopa miinukselle. Käänne koettiin vuonna 2022, kun inflaation voimakas kiihtyminen sai keskuspankit nostamaan ohjauskorkojaan ripeään tahtiin. Korkosijoittajalle vuosi 2022 olikin poikkeuksellisen synkkä. Keskuspankit jatkoivat rahapolitiikkansa kiristämistä vielä vuoden 2023 aikanakin, ja tämän seurauksena esimerkiksi Yhdysvalloissa ohjauskorko on nyt korkeimmillaan yli kahteenkymmeneen vuoteen.

 

Olisiko nyt aika palata korkomarkkinoille?


”Korot ovat tällä hetkellä suhteellisen korkealla. Keskuspankkien odotetaan kuitenkin pian aloittavan koronlaskut, mikä on positiivinen asia korkosijoittajalle. Yleinen korkotason lasku heijastuu joukkolainamarkkinoille, eli esimerkiksi yrityslainojen jälkimarkkinahinnat nousevat tuottovaatimusten laskiessa”, selittää Juhani. ”Kyllä nyt on aika palata korkomarkkinoille. Tuottonäkymät vuodelle 2024 ovat historiallisesti varsin mielenkiintoiset”, täydentää Jarmo.

 

Miten ennustetuista koronlaskuista voisi hyötyä sijoittajana?


”Hyvä tapa hyödyntää odotettua markkinakehitystä on sijoittaa esimerkiksi yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, jotka tarjoavat laajan hajautuksen useisiin eri liikkeeseenlaskijoihin, toimialoille ja maantieteellisesti. UB:n korkorahastot sijoittavat euromääräisiin joukkolainoihin – pääosin eurooppalaisiin ja erityisesti pohjoismaisiin yhtiöihin. Pyrimme löytämään rahastoihin parhaan riski-tuotto-suhteen tarjoavia yrityslainoja”, kertoo Jarmo.

 

 

Morningstarin vastuullisuusluokitus kuvaa rahastojen vastuullisuutta maapallojen lukumäärällä yhdestä (huonoiten menestyneet 10 %) viiteen (parhaiten menestyneet 10 %) suhteessa saman rahastoluokan rahastoihin. UB:n korkorahastoilla on 4 maapalloa (Q4/2023).

 

Miten kestävyys- ja vastuullisuusmurros on muuttanut yrityslainamarkkinoita?


Vastuullisuuden merkitys on noussut tärkeäksi tekijäksi viime vuosina. Salkunhoidon sijoitusprosessissa se on tullut yhdeksi relevantiksi vaiheeksi. United Bankersin Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin on koottu sijoitustoimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet, sitoumukset ja toimintatavat. ”Meillä on käytössämme Morningstariin kuuluvan Sustainalyticsin tietokanta, ja myös Bloombergilta saa paljon vastuullisuuteen liittyvää yrityskohtaista dataa. Noudatamme omalta osaltamme UB-konsernin poissulkulistaa eli emme sijoita tiettyjen ennalta määriteltyjen toimialojen tai liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden instrumentteihin lainkaan. Lisäksi meillä on salkunhoidossa kriittisiä sisäisiä raja-arvoja määritelty vastuullisuusarvoille ja tietynlainen ’budjetti’, jonka puitteissa salkun vastuullisuusarvoja tarkastellaan”, kuvailee Juhani.

”Vastuullisuuden huomioiminen on varmasti vaikuttanut rahoituksen saatavuuteen ja eriyttänyt yhtiöiden rahoituskustannuksia. Tulevaisuudessa tämä korostuu todennäköisesti entistä enemmän. Esimerkiksi joukkovelkakirjalainojen, joilla on niin sanottu sustainability-status, määrä ja kysyntä on lisääntynyt merkittävästi”, täydentää Jarmo.

 

Ilmastonmuutoksen liiketoiminnalle aiheuttamat riskit voivat nostaa yritysten rahoituskustannuksia. Toisaalta vastuullinen liiketoiminta ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen voivat laskea niitä.

 

Onko vastuullisuusteeman painottamisesta siis hyötyä sijoittajalle ja mitä se käytännössä tarkoittaa?


Yhtiöt, jotka pystyvät toimimaan vastuullisesti kykenevät todennäköisesti sopeutumaan paremmin tulevaisuudessa kiristyvään sääntelyyn. Ympäristön tilaa heikentävien päästöjen (negatiivisten ulkoisvaikutusten) vyöryttäminen takaisin saastuttajan kustannuksiksi on tulevaisuudessa entistä todennäköisempää. Yhtiöt, jotka ylipäätään käyttävät rajallisia resursseja tehokkaammin tai kykenevät innovoimaan parempia tapoja valmistaa tuotteitaan ja tehostamaan materiaalikustannuksiaan, ovat kautta historian menestyneet”, muistuttaa Juhani.

 

Sekä Jarmo Riikosella että Juhani Toivosella on erittäin pitkä kokemus sijoitusmarkkinoista. He ovat pitkän linjan UB:laisia.

 

Miten UB:n arvot näkyvät arjen työssänne?


”UB:lla joukkuehenki on yksi keskeisimmistä arvoista. Meillekin on tärkeää pystyä olemaan mukana esimerkiksi asiakastapaamisissa ja tukea kollegoita. Ylipäätään meillä on UB:lla positiivinen ja avoin ilmapiiri. Töitä tehdään iloisella asenteella”, kehuu Juhani. Jarmo on samaa mieltä ja täydentää: ”Meillä on UB:lla tosi kokeneita salkunhoitajia. Markkinanäkemyksiä ja ideoita jaetaan aktiivisesti eri rahastojen salkunhoitajien kesken.” Myös tiimin sisäinen yhteistyö toimii ja molemmat arvostavat aidosti toistensa osaamista. ”Hyvä huumorintaju maustaa kuitenkin työpäivän”, kiteyttää Jarmo. ”Ehdottomasti! Meistä on mukava tehdä töitä yhdessä”, vahvistaa Juhani.

 

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuote- ja/tai palvelukohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen tai palvelun riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena taikka muuna kehotuksena ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. UB-konsernin yhtiöistä UB Omaisuudenhoito Oy tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00