Katsaus kiinteistömarkkinaan

Ajankohtaista

Blogi 16.2.2024 8.30
Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Katsaus kiinteistömarkkinaan

Kiinteistötalouden Instituutin (KTI) tilastojen mukaan vuoden 2023 kiinteistökauppavolyymi Suomessa oli noin 2,6 miljardia euroa, mikä on matalin volyymi kymmeneen vuoteen. KTI:n seurannan mukaan asunnot olivat vaihdetuin kiinteistösektori noin 27 %:n osuudella, tuotannolliset kiinteistöt toiseksi vaihdetuin noin 22 %:n osuudella ja yhteiskuntakiinteistöt kolmanneksi vaihdetuin, samoin noin 22 %:n osuudella. Ulkomaisten sijoittajien osuus kokonaiskauppavolyymista oli noin 54 %. Noin 45 % kaupoista toteutui pääkaupunkiseudulla. Sekä Tampereen että Turun osuudet kaupankäyntivolyymista oli noin 6 %. Kokonaisvolyymilla mitattuna suurin segmentti vuonna 2023 oli asunnot, seuraavaksi suurin logistiikkakiinteistöt ja kolmanneksi suurin yhteiskuntakiinteistöt. Vuoden suurimmat kaupat olivat Goldman Sachsin ostama logistiikkasalkku, Kruunuasuntojen myymä noin 1 200 asunnon asuntosalkku ja eQ:n Nrep:lle myymä yhteiskuntakiinteistösalkku. Vuoden loppu ja erityisesti joulukuu oli vilkasta kaupankäyntiaikaa kiinteistömarkkinoilla.

 

Odotettua nopeampi inflaation hidastuminen on kiihdyttänyt odotuksia Euroopan keskuspankin koronlaskuista. Euroopan keskuspankin on määrä laskea korkoja, kun inflaatio on saavuttanut 2 %:n rajan. Markkinoiden konsensus odottaa EKP:n aloittavan koronlaskut kesällä. Transaktiovolyymin odotetaan piristyvän kiinteistömarkkinoilla vuoden 2024 aikana kiinteistöjen hinnoittelunäkemysten selkeytyessä markkinoilla.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt

 

Vuoden 2023 aikana rahaston strategiaa sopeutettiin muuttuneeseen markkinaympäristöön. Nopeasti korkealle noussut korkotaso hiljensi rahaston uusinvestointitahtia. Vuoden aikana rahasto hankki omistukseensa päivittäistavarakauppakiinteistön Oulusta. Lisäksi rahasto myi kolme päiväkotikiinteistöä vuoden loppupuolella. Päiväkotikiinteistöjen myynti tehtiin rahaston kiinteistöarvostuksen mukaisilla arvoilla ja myynnistä realisoitui rahastolle myyntivoittoa. Rahasto solmi vuoden aikana merkittäviä uusia vuokrasopimuksia Espoossa sijaitsevaan Polaris Vega -kiinteistöön ja Vantaan Voimakujan kiinteistöön. Vuoden 2023 loppupuolella yksi Voimakujan kiinteistön vuokralaisista hakeutui konkurssiin, mutta rahasto sai nopealla aikataululla vuokrattua konkurssiin hakeutuneen vuokralaisen tilat uudelle käyttäjälle. Vuoden aikana rahasto edisti myös kiinteistökehityshankkeitaan. Vuoden 2022 lopussa valmistuneet Tampereen asuntokohteet saavuttivat alkuvuodesta 2023 yli 90 %:n vuokrausasteen, ja kysyntä kohteen asuntoihin pysyi hyvänä koko vuoden ajan.

 

Vuonna 2023 rahasto julkisti ensimmäisen GRESB-vastuullisuusraportin. Lisäksi rahasto sai kolme uutta BREEAM in use -ympäristösertifikaattia kiinteistöilleen.  

 

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston seuraava merkintäpäivä on 29.2.2024 »

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00