Ajankohtaista

UB Nordic Forest Fund II Ky perustaa noin 100 hehtaarin luonnon­suojelu­alueen Sotkamoon

 

United Bankersin metsärahasto UB Nordic Forest Fund II Ky ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet noin 100 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta Sotkamon Tipasojalle. Korkealouhi-Katajavaaran kohde on Kainuussa luonnonsuojelullisesti merkittävä sen vanhoja mäntyjä, aihkeja ja keloja kasvavien kallioalueiden johdosta. Kohteen erikoisuus on alueen pohjoispuolella sijaitseva Korkealouhin syvä, kapea rotko. Alueella on useita lampia, joiden rannat ovat luonnontilaisina kauniita. Lisäksi alueella on jyrkänteitä, vähäpuustoisia soita ja vesistöjen rantametsiä. Puustoisimmat alueet ovat pääosin kuivahkon tai karukkokankaan vanhaa mäntymetsää. Rajaukseen sisältyy jonkin verran myös talousmetsänä ollutta aluetta.

 

Maanomistajan edustaja Jyri Hietala toteaa luonnon monimuotoisuuden suojelun kuuluvan kestävän metsätalouden harjoittamiseen: ”Tipasojan Korkealouhi-Katajavaara on paikallisten metsäasiantuntijoiden ansioista ollut rahaston tiedossa jo useita vuosia. Tämän monimuotoisen metsäalueen suojelu on hieno esimerkki maanomistajan ja ELY-keskuksen välisestä sujuvasta yhteistyöstä sekä vapaaehtoisen suojelun toimivuudesta.”

 

Yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä säädetään kielletyt ja sallitut toimenpiteet alueilla. Suojelualueella sallitaan mm. marjojen ja sienien poimiminen sekä metsästys metsästyslain mukaisesti.

 

Alueiden suojelun mahdollisti Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetty lisämääräraha. Määräraha on käytössä vuoden 2022 loppuun saakka. Suojelusta kiinnostuneet maanomistajat voivat ottaa yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen tai ELY-keskukseen. Suojelualueiden valintaperusteina käytetään METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintakriteereitä.

 

Lisätietoja:

UB Nordic Forest Management Oy, toimitusjohtaja Jyri Hietala, jyri.hietala@unitedbankers.fi, 040 359 3566

Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Marja Manninen, marja.manninen@ely-keskus.fi,
puh. 0295 023 813

 

Kuva: Pekka Korhonen