Ajankohtaista

UB Amerikka -rahaston sijoitusstrategia muuttuu

 

Vastuullisuusnäkökulma mukana entistä vahvemmin

 

Sijoitusrahasto UB Amerikan sijoitusstrategia on muuttumassa 4.1.2021 alkaen. Jatkossa rahasto sijoittaa aiempaa laajemmin Yhdysvaltain osakemarkkinoille siten, että vähintään puolet osakeriskistä on hajautettu S&P 500 -indeksiin ja loput S&P 400 MidCap, Nasdaq-100 tai muihin vastaaviin indekseihin. Rahasto ottaa pääosan osakeriskistään indeksifutuureilla, mutta voi sääntöjensä puitteissa sijoittaa rajoitetusti myös käytettävien indeksien etf- ja indeksirahastomuotoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös joko suoraan tai välillisesti USD-määräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tähän asti UB Amerikka -rahaston osakeriski on kohdistunut S&P 400 MidCap -indeksiin. 

 

Rahaston uudessa sijoitusstrategiassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös vastuullisuuteen. Rahasto käyttääkin jatkossa laajasti myös ESG-näkökulmat huomioon ottavia rinnakkaisindeksejä. ESG-asioilla tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan huomioon ottamista kohdeyhtiöissä.

 

Rahaston tavoitteena on jatkossakin ylittää pitkällä aikavälillä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto. Sijoitusstrategian muutos ei edellytä toimenpiteitä rahaston osuudenomistajilta.

 

Lisätietoja saat UB Rahastoyhtiöstä rahasto@unitedbankers.fi ja asiakaspalvelustamme puhelimitse 09 2538 0320 tai sähköpostitse sijoita@unitedbankers.fi.