Ajankohtaista

Erikoissijoitusrahasto UB Metsässä otetaan käyttöön niin sanottu soft close

 

Suomalaisiin metsätiloihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Metsä on saavuttanut runsaasti kiinnostusta sijoittajien parissa vallitsevan epävarman markkinatilanteen ja korkean inflaation ympäristössä. Toukokuun lopussa rahaston koko oli yli 272 miljoonaa euroa. Kesäkuussa tulleiden merkintöjen johdosta rahaston käteisvarojen osuus on noussut tavoitetasoa selvästi suuremmaksi.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän tuotto-odotuksen ja osuudenomistajien edun turvaamiseksi UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 15.6.2022 päättänyt korottaa UB Metsän tulevien merkintätoimeksiantojen merkintäpalkkion 10 prosenttiin merkintäsummasta, kunnes toisin ilmoitetaan. Merkintäpalkkion tilapäisellä korottamisella eli niin sanotulla soft closella pyritään rajoittamaan rahastoon tehtävien merkintöjen määrää. Soft closessa merkintäpalkkio siirretään UB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen päätöksellä kokonaan rahastolle. Tilapäisestä merkintäpalkkion korotuksesta ja sen kestosta ilmoitetaan erikseen rahaston nettisivuilla. Tällä toimenpiteellä pyritään varmistamaan, että rahastoon tulevat varat pystytään sijoittamaan rahaston tuottotavoitteen mukaisesti turvaten samalla rahaston riittävä sijoitusaste.

 

Lisätietoja saat UB Rahastoyhtiöstä rahasto@unitedbankers.fi ja asiakaspalvelustamme puhelimitse 09 2538 0320 tai sähköpostitse sijoita@unitedbankers.fi.