Ajankohtaista

Uutiset 5.4.2023 14:02
Seela Sinisalo, Vastuullisuusjohtaja

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän vastuullisuuskatsaus 2022 on valmistunut

 

UB Metsä -rahasto sijoittaa suomalaisiin metsätiloihin ja pyrkii kestävillä metsäsijoituksillaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahaston metsät sitovat kasvaviin puihin ja metsämaahan hiilidioksidia ilmakehästä. Kun metsien hakkuut ovat metsien kasvua pienemmät, metsät toimivat niin sanottuina hiilinieluina. Rahaston metsien puun käytöllä voidaan myös korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja, jolloin puu edistää kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia. Rahasto jatkoi myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviä toimia muun muassa suojelemalla suoalueen, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittävän aapasuokokonaisuuteen.

 

Vuonna 2022 UB Metsän metsät olivat merkittävä hiilinielu. Kun otetaan huomioon maaperän hiilensidonta, metsien kasvu sekä toteutuneet hakkuut, oli metsän hiilitase vuonna 2022 noin 125 000 tCO2. Lisäksi puutuotteisiin varastoituvan hiilen sekä hakkuista, kuljetuksesta ja metsänhoitotoimenpiteistä koituvien päästöjen vuotuinen kokonaishiilivaikutus oli noin 211 000 tCO2. Tämä vastaa noin 20 500 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä.

 

Rahaston metsänhoidossa yhdistyvät FSC® (FSCC109750)- ja PEFC™-sertifikaattien vaatimukset ja vahva ilmastonäkökulma, jonka keskiössä on metsien hiilinielun kehitys pitkällä aikavälillä. Rahaston metsien sertifiointiasteet ovat verrattain korkeat. Vuonna 2022 rahaston metsäkiinteistöistä 100 %:lla oli PEFC-sertifikaatti ja 84 %:lla FSC-sertifikaatti.

 

Lue lisää UB Metsän vastuullisuuskatsauksesta »