Specialplaceringsfond UB Skog stängs temporärt för nya teckningar

Aktuellt

Specialplaceringsfond UB Skog stängs temporärt för nya teckningar

Specialplaceringsfond UB Skog som placerar i finska skogsfastigheter är fortsättningsvis populär bland placerare. UB Skog har i september vuxit till över 233 miljoner euro. Som en följd av den stora teckningsvolymen i december är kassan i fonden fortsättningsvis klart över målnivån. Av denna orsak har man beslutat att temporärt begränsa mottagandet av teckningar i UB Skog -fonden. Genom denna åtgärd avser man att säkerställa att fondens medel kan placeras i enlighet med fondens avkastningskrav samtidigt som en tillräcklig investeringsgrad tryggas.

 

För att trygga UB Skog -fondens avkastningskrav och andelsägarnas intresse har styrelsen för UB Fondbolag Ab beslutat att begränsa kapitalinflödet som kommer via nyteckningar genom att stänga teckningsfönstret den 15.3.2021. UB Fondbolag Ab:s styrelse bedömer och publicerar efter den 15.3.2021 information om möjligheterna att ta emot teckningar vid teckningsfönstret 15.6.2021. Det temporära avbrottet i möjligheten att teckna fonden påverkar inte inlösen av fondandelar. Inlösen av fondandelar utförs i enlighet med fondstadgarna enligt normal tidtabell.

 

För mer information kontakta UB Fondbolag per e-post: rahasto@unitedbankers.fi eller vår kundtjänst per telefon 09 2538 0320 eller per e-post: placera@unitedbankers.fi.

på Facebook LinkedIn Tweet

Senaste artiklarna

sv Markkinakatsaus 07.06.2024 9:00
sv Markkinakatsaus 22.05.2024 12:30
Blog 14.05.2024 11:00
sv Markkinakatsaus 24.04.2024 10:00
Blog 24.04.2024 9:00
sv Markkinakatsaus 08.03.2024 9:00
Blog 16.02.2024 8:30
sv Markkinakatsaus 15.11.2023 10:00
sv Markkinakatsaus 11.10.2023 11:00
Blog 25.08.2023 9:50
sv Markkinakatsaus 25.08.2023 9:30
sv Markkinakatsaus 08.06.2023 10:30
Blog 08.06.2023 10:00
Blog 08.06.2023 9:30
sv Markkinakatsaus 24.05.2023 6:13
Nyheter 19.04.2023 12:00
sv Markkinakatsaus 18.04.2023 9:00
Video 06.03.2023 15:50
Blog 17.02.2023 9:30
House View 18.01.2023 12:00
sv Markkinakatsaus 07.12.2022 12:00
sv Markkinakatsaus 07.11.2022 9:30
House View 25.10.2022 12:00
sv Markkinakatsaus 23.09.2022 9:30
sv Markkinakatsaus 26.08.2022 7:00
sv Markkinakatsaus 13.05.2022 10:30
Nyheter 11.05.2022 12:00
Nyheter 21.04.2022 12:00
sv Markkinakatsaus 21.04.2022 10:30
sv Markkinakatsaus 09.03.2022 10:30
sv Markkinakatsaus 12.11.2021 10:30
Nyheter 23.03.2021 12:00
Nyheter 18.12.2020 12:00