Tiedote

Tiedote

United Bankers Oyj

SISÄPIIRITIETO 17.6.2020 klo 15:35

Finanssivalvonta on hyväksynyt United Bankers Oyj:n listalleottoesitteen

Finanssivalvonta on tänään 17.6.2020 hyväksynyt United Bankers Oyj:n (”Yhtiö”) listalleottoesitteen (”Esite”), joka liittyy Yhtiön siirtymiseen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/listautuminen ja paperikopiona Nasdaq Helsingistä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 18.6.2020 alkaen. Lisäksi Esite on pyydettäessä saatavilla paperikopiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki.

Yhtiö jätti 11.6.2020 hakemuksen Yhtiön A-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Yhtiön A-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 18.6.2020 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssilistalle siirtymisen yhteydessä toimielinten palkitsemispolitiikan, joka on julkistettu tänään erillisellä pörssitiedotteella.

Esite sisältää seuraavat ennen julkistamattomat tiedot Yhtiön pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.3.2020:

 31.3.2020
 Toteutunut
(tuhatta euroa)(tilintarkastamaton)
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 
Taatut/vakuudelliset0
Takaamattomat/vakuudettomat482
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä482
Pitkäaikaiset rahoitusvelat  
Taatut/vakuudelliset2 000
Takaamattomat/vakuudettomat 874
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä2 874
Rahoitusvelat yhteensä3 355
  
Oma pääoma 
Osakepääoma5 142
Muut rahastot21 372
Kertyneet voittovarat5 858
Vähemmistön osuus102
Oman pääoman ehtoinen laina0
Oma pääoma yhteensä32 474
  
Oma pääoma ja rahoitusvelat yhteensä35 829
  
Nettovelkaantuneisuus 
Rahavarat (A)12 697
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (B) 482
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B – A)-12 216
  
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (D)2 874
  
Nettovelkaantuneisuus (C + D)-9 342


Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 31.3.2020:

Vastuusitoumukset 31.3.2020
  (tilintarkastamaton)
(tuhatta euroa)  
Vuokra- ja leasingvastuut 0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 0
Takaukset ja pantit 2 500
Muut 0
Yhteensä 2 500


United Bankers järjestää 18.6.2020 kello 11.15 medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden yhtiön tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös videoyhteyden välityksellä, jolloin liittymisohjeet voi tilata osoitteesta ir@unitedbankers.fi. Tiedotustilaisuudessa ovat mukana United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson sekä kehitysjohtaja Inka Noramaa.

UNITED BANKERS OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://unitedbankers.fi/fi


Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet