UB Maailma

UB Maailma

Erikoissijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB Maailma yhdistää sijoituspolitiikassaan reaaliomaisuusluokat perinteisiin osakesijoituksiin.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.
Patrik Haglund, yksityispankkiiri
"Rahaston allokaatio muodostuu kuudesta UB:n rahastosta, jotka muodostavat hyvin hajautetun kokonaisuuden."

Patrik Haglund, yksityispankkiiri

Rahaston sijoituskohteet

Rahaston varat sijoitetaan kotimaisiin ja ulkomaisiin listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin sekä muihin osakerahastoihin. Rahasto ei sijoita varojaan indeksinomaisesti, vaan se voi aktiivisesti nostaa tai laskea eri markkina-alueiden ja toimialojen osuutta sijoituksistaan.

 

Sijoitusstrategia

Neutraalissa allokaatiossa rahaston varoista noin kolmannes on sijoitettuna perinteisiin osakerahastoihin, kolmannes infrastruktuurirahastoihin ja kolmannes REIT-rahastoihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa rahastojen painoa markkinatilanteen mukaisesti. Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

 

Hyvin hajautettu salkku

Rahastolla on laaja kansainvälinen hajautus ja se yhdistää sijoituspolitiikassaan reaaliomaisuusluokat perinteisiin osakesijoituksiin. Rahaston tavoiteltu riskitaso on matalampi kuin osakemarkkinoilla keskimäärin.

 

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.