UB Lyhyt Korko

UB Lyhyt Korko

Sijoitusrahasto Korkorahasto Kehittyneet markkinat

UB Lyhyt Korko sopii sijoittajalle, joka etsii matalan riskitason korkosijoituskohdetta.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.


Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

 

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, yritystodistuksiin ja korkositoumuksiin, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin korkoinstrumentteihin. Markkinatilanteesta riippuen rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan pankkitalletuksiin. Rahaston tuotto sijoitetaan uudelleen. Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä kohtalaiseen tuottoon matalalla riskitasolla.

 

Kenelle rahasto sopii

 

UB Lyhyt Korko sopii matalaa riskitasoa etsivälle sijoittajalle, joka tavoittelee esimerkiksi kassavaroilleen pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle vuoden kuluessa.Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia kaikkina pankkipäivinä.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 1, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy matala riski. Rahasto ei kuitenkaan ole riskitön. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 1 vuosi.