UB Infra

UB Infra

Sijoitusrahasto Infrastruktuurirahasto Kehittyneet markkinat

UB Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoituskohteena infrastruktuuriyhtiöt OECD-maissa

UB Infra -rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa OECD-maiden pörssilistattuihin infrastruktuuriyhtiöihin. Infrastruktuuriyhtiöt keskittyvät yhteiskunnan perusrakenteiden ja -palveluiden tuottamiseen. Muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkot ovat toimivan yhteiskunnan ja talouden edellytyksiä.

 

Tavoitteena tasainen tuotto

Infrastruktuurisijoitusten etuna on hyvä tuottopotentiaali ja samalla perinteisiä osakesijoituksia keskimäärin vakaampi kehitys. Näin ollen rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden välttää korko- ja osakemarkkinoiden suurimpia heilahteluja. Rahaston tavoitteena on osakemarkkinoiden yleistä kurssikehitystä tasaisempi tuotto.

 

Ei virallista vertailuindeksiä

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Näin rahasto voi tehokkaasti hyödyntää alueellisia mahdollisuuksia.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Cristina Saalasti, yksityispankkiiri
Infrastruktuuriyhtiöiden etuna on hyvä tuotto-potentiaali ja samalla perinteisiä osakesijoituksia keskimäärin vakaampi kehitys.

Cristina Saalasti, yksityispankkiiri

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.