UB Eurooppa AI

UB Eurooppa AI

Sijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Rahaston tavoitteena on ylittää eurooppalaisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto.

 

Katso video

UB:n Miia Laasonen haastattelee salkunhoitaja Henry Nurmista rahaston sijoitusfilosofiasta, tekoälystä ja vastuullisuudesta.

 

Tekoäly osana modernia sijoitustoimintaa -webinaarin tallenne »


Tekoälyavusteinen osakerahasto

 

UB Eurooppa AI -osakerahaston sijoitusprosessissa hyödynnetään moderneja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Tekoälymallit ja -algoritmit ovat objektiivisia ja pystyvät tehokkaasti käsittelemään laajoja aineistoja sekä löytämään niistä riippuvuuksia ja yhteyksiä, joita perinteinen salkunhoito ei välttämättä löydä. Koneoppimisalgoritmit poikkeavat salkunhoidossa perinteisesti käytetyistä tilastollisista malleista, ja ne johtavat usein aiempaa tehokkaampiin ratkaisuihin. Algoritmit oppivat mukauttamaan mallia ja sen parametreja uuden datan perusteella ja tehostavat näin jatkuvasti mallin toimivuutta. Rahaston salkunhoitotiimi tekee lopulliset sijoituspäätökset perustuen koneoppimisalgoritmin ehdottamaan optimoituun salkkuun sekä perinteisiin analyyttisiin menetelmiin. Koneoppimisalgoritmi on kehitetty yhteistyössä United Bankersista riippumattoman, tekoälyyn erikoistuneen yrityksen (Gradient Systems Ltd.) kanssa.

 

Kestävyystekijöitä edistävä rahasto

Rahasto pyrkii muiden ominaisuuksiensa ohella edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa. Rahastoon valitaan vain yhtiöitä, joiden hallinnointitavoista saama luokitus on keskimääräisellä tai paremmalla tasolla, minkä lisäksi myös sijoituskohteiden saama ESG-luokitus tulee olla keskimääräinen tai parempi. Näiden sijoituskohteiden valinta perustuu ulkopuolisen suorittamaan vastuullisuusanalyysiin. ESG-arvosanalla tarkastellaan rahaston sijoituskohteiden vastuullisuutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyen. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan myös United Bankers Oyj:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Rahasto on luokiteltu SFDR:n (Sustainable Finance Disclosure Regulation) artiklan 8 mukaiseksi kestävyystekijöitä edistäväksi tuotteeksi.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten yritysten osakkeisiin ja rahaston tavoitteena on saada sijoitetuille varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikajaksolla yleisen osakemarkkinakehityksen Euroopassa. Osakevalinnat tehdään STOXX Europe 600 ESG-X -indeksiin kuuluvista yhtiöistä.

 

 

Henry Nurminen, salkunhoitaja, UB Eurooppa AI
”Tekoälyllä on ihmiseen verrattuna ylivoimainen kapasiteetti analysoida valtavia määriä dataa. Lisäksi algoritmit oppivat mukauttamaan mallia ja sen parametreja saamansa uuden datan perusteella parantaen siten jatkuvasti mallin toimivuutta.”

Henry Nurminen, salkunhoitaja, UB Eurooppa AI

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä eurooppalaisen osakemarkkinan ja tekoälyavusteisen salkunhoidon tarjoamista mahdollisuuksista. Rahasto ei sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa alle viiden vuoden kuluessa.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 5, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.