UB Amerikka

UB Amerikka

Sijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Ainutlaatuinen sijoitusstrategia

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltain osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto. Tähän tavoitteeseen pyritään painottamalla sijoituksissa keskisuuria yrityksiä, jotka ovat pitkän aikavälin tarkastelussa menestyneet paremmin kuin suuret tai pienet yhtiöt. Käytännössä sijoitukset toteutetaan S&P MidCap 400 -indeksifutuureilla. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös joko suoraan tai välillisesti USD-määräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Rahaston käteiset varat sijoitetaan pääasiassa suoraan tai välillisesti USD-määräisiin korkosijoituksiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten yritysten sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen joukkolainoihin ja yritysten vaihtovelkakirjalainoihin.

 

Ei vertailuindeksiä

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri toimialojen osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

Rahaston A-sarja on merkittävissä OmaUB:ssa. A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on minimimerkintä 100 euroa.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 6, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.