Asilo Argo

Asilo Argo

Erikoissijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

Globaali osakerahasto, joka etsii salkkuunsa yhtiöitä, joilla on merkittävä kasvupotentiaali pitkällä tähtäimellä.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Tiedote Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argon sääntömuutoksesta ja salkunhoidon ulkoistamisesta »

 

Videolla Tom Wiik ja Ernst Grönblom esittelevät rahastoa ja viimeaikaisia tapahtumia. Päivitetty huhtikuussa 2022.

 

Tavoitteet ja sijoitusstrategia

Rahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää kansainvälisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

Rahaston strategiana on sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminnassa nähdään pitkällä aikavälillä merkittävää kasvupotentiaalia ja joiden osakekurssi (markkina-arvo) on salkunhoitajan näkemyksen mukaan alhainen suhteessa arvioon yhtiön käyvästä arvosta. Sijoitusstrategiaa ei ole sidottu maantieteellisesti, eikä tiettyihin teollisuudenaloihin tai tietyn kokoluokan yrityksiin.

 

Rahastolla on tavallista keskitetympi salkku: normaalioloissa rahaston sijoituskohteena on noin kymmenen eri yhtiötä. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös rahamarkkinavälineisiin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston tuotto sijoitetaan uudelleen.

 

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee yleisiä osakeindeksejä parempaa tuottoa ja on tämän tavoitteen saavuttaakseen valmis sijoittamaan varansa osakemarkkinoille keskitetymmin kuin osakerahastoissa yleisesti on sijoitettu. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle viiden vuoden kuluessa.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä jokaisen kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 13.00.

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa jokaisen kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä viimeistään viisi pankkipäivää ennen kyseistä lunastuspäivää.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

"Pyrimme salkunhoidossa löytämään salkkuun yhtiöitä, joissa näemme vahvan tuottopotentiaalin. Hyödynnämme näkemystämme keskittämällä sijoitukset normaalioloissa noin 10–12 osakkeeseen."

 

Salkunhoito

Ernst Grönblom, salkunhoitaja

salkunhoitaja

Ernst Grönblom


+358 40 801 4377
Henri Blomster, salkunhoitaja

salkunhoitaja

Henri Blomster


+358 40 768 6986

UB Thales Argo -webinaari

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin »

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 6, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.