Varainhoito

Varainhoitopalvelumme tarjoaa asiakkaillemme vaivattoman ratkaisun, jossa sijoituspäätöksiä tekevät kokeneet ja asiantuntevat salkunhoitajamme.

 

Varainhoidon avainhenkilöillä on keskimäärin 15–20 vuoden markkinakokemus. Pidämme tärkeänä, että jokainen asiakas saa aina asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua. Varainhoidon sijoituskohteet valitaan asiakaskohtaisten toiveiden ja tavoitteiden pohjalta.

 

Sijoitusten laaja hajautus kansainvälisesti sekä eri omaisuusluokkiin on olennainen osa salkun riskinhallintaa. Reaaliomaisuusrahastojemme avulla salkun riskitasoa on mahdollista madaltaa ilman, että pitkän aikavälin tuottotavoitteista tarvitsee tinkiä.

 

Osana varainhoitopalveluja yhtiö tarjoaa myös arvopapereiden välitystä laajasti osake- ja joukkolainamarkkinoilla.

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja
Sijoitusten laaja hajautus kansainvälisesti sekä omaisuusluokittain on olennainen osa salkunhoitoa ja riskinhallintaa. Perinteisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi UB hyödyntää reaaliomaisuussijoituksia osana sijoitussalkkuja. Tavoitteena on saavuttaa sijoitustoiminnan tavoitteeksi asetettu tuotto mahdollisimman alhaisella riskillä.

Kimmo Hurrila, sijoitusjohtaja

Strategiat

 

Asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan varainhoitostrategian viidestä eri vaihtoehdosta. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee eri strategioiden välillä tuottotavoitteen ja riskitason mukaan. Maltillisimman riskin ja tuottotavoitteen strategiassa kaikki sijoitukset tehdään korkoihin, kun taas tuottohakuisimmassa ja korkeariskisimmässä strategiassa sijoitukset painottuvat osakemarkkinoille. UB:n varainhoitomalli perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen, jossa reaaliomaisuutta hyödynnetään aktiivisena osana sijoitussalkkua. Reaaliomaisuuden osuus on noin 40 % strategiakohtaisesta osakepainosta. UB:n varainhoidon asiakkaaksi pääsee 100.000 euron sijoituksella.

 

Asiakkaan valitsema sijoitusstrategia muodostaa salkunhoidon ytimen. Halutessaan asiakas voi täydentää omaa sijoitussalkkuaan esimerkiksi suorilla osake- ja joukkolainasijoituksilla sekä strukturoiduilla sijoituslainoilla.

 

Korko
Korko
Osake
Osake
Reaaliomaisuus
Reaaliomaisuus

Vakaa

Keskimääräinen osakepaino 0 %
Osakepainon vaihteluväli -
Tuotto-odotus p.a. 1-3 %
Riski Matala
ESMA 3
Volatiliteetti p.a. 2-5 %
Suositeltu sijoitusaika > 2 vuotta

Maltti

Keskimääräinen osakepaino 25 %
Osakepainon vaihteluväli 20–30 %
Tuotto-odotus p.a. 2-4 %
Riski Matalahko
ESMA 3-4
Volatiliteetti p.a. 5–8 %
Suositeltu sijoitusaika > 3 vuotta

Tasapaino

Keskimääräinen osakepaino 50 %
Osakepainon vaihteluväli 40–60 %
Tuotto-odotus p.a. 4-6 %
Riski Keskim.
ESMA 4-5
Volatiliteetti p.a. 9-13 %
Suositeltu sijoitusaika > 4 vuotta

Arvo

Keskimääräinen osakepaino 75 %
Osakepainon vaihteluväli 60–90 %
Tuotto-odotus p.a. 5-7 %
Riski Korkeahko
ESMA 5
Volatiliteetti p.a. 12-15 %
Suositeltu sijoitusaika > 5 vuotta

Kasvu

Keskimääräinen osakepaino 100 %
Osakepainon vaihteluväli 80–120 %
Tuotto-odotus p.a. 6-8 %
Riski Korkea
ESMA 6
Volatiliteetti p.a. 15–20 %
Suositeltu sijoitusaika > 6 vuotta

Strategiavalitsin

 

Sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Sijoitustoiminnalle on tärkeä asettaa realistiset tavoitteet, jotka vastaavat omaa riskiprofiilia ja suunniteltua sijoitusaikaa. Alla olevalla strategiavalitsimella voit hakea antamiasi määrittelyjä vastaavia strategiavaihtoehtoja. Huomaathan, että oikean strategian valintaan voivat vaikuttaa myös muut tekijät kuten sijoituskokemus sekä sijoitustoiminnan tavoitteet. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan strategian löytämisessä.

3 % Tuotto-odotus 10 %
Matala Riski Korkea
Yli 2 vuotta Sijoitusaika Yli 7 vuotta

Vakaa

Maltti

Tasapaino

Arvo

Kasvu

Miksi reaaliomaisuus?

 

UB on reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä Pohjoismaissa. Reaaliomaisuus tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Se sopii erittäin hyvin lähes kaikkiin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta. Reaaliomaisuussijoitusten avulla salkun riskitasoa on mahdollista madaltaa ilman, että pitkän aikavälin tuottotavoitteista tarvitsee tinkiä. Reaaliomaisuusrahastomme tuovat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja jopa metsäsijoitukset sijoittajien ulottuville likvidissä rahastomuodossa.

 

Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja
Ota yhteyttä!
Varaa aika tapaamiselle, jätä soittopyyntö tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Asiantuntijamme auttavat mielellään.

Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja

 

 

 

Strategiavalitsimen avulla voi alustavasti hahmottaa, mitkä eri strategiavaihtoehdot vastaavat sijoittajan ilmoittamia määrittelyjä. Strategiavalitsimen ehdottamia strategioita ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi. Strategiavalitsin on yksinkertaistus todellisuudesta eikä siinä huomioida muita sijoittajaprofiilin kartoittamiseen liittyviä olennaisia tekijöitä kuten sijoituskokemusta, sijoitustoiminnan tavoitteita ja sijoitettavaa varallisuutta. Strategiavalitsimessa on huomioitu rajallinen määrä muuttujia: tuotto-odotus, riskija sijoitusaika.
Strategiavalitsimen tulokset ovat suuntaa-antavia eikä siinä ole huomioitu kaikkia strategiavalintaan todellisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoituksen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua sijoituspalveluun ja sijoitusstrategiaan liittyviin tietoihin, mukaan lukien riskeihin.