UB Suomi Kiinteistöt

UB Suomi Kiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto Kiinteistörahasto Kehittyneet markkinat

Rahasto sijoittaa laajalla hajautuksella suomalaisiin kiinteistöihin.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria. Tuottoluvut on korjattu tuotonmaksuilla.

 

 

Laajasti hajautettu kiinteistösalkku

 

Rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuottopotentiaalin kiinteistökohteisiin Suomessa. Sijoituskohteita ovat erilaiset yhteiskuntakiinteistöt, toimistot, logistiikka- ja liiketilat, varastot, teollisuuskiinteistöt, asunnot, tontit sekä muut soveltuvat kiinteistökohteet. Laajalla hajautuksella eri kiinteistötyyppeihin pyritään pienentämään riskiä ja tarjoamaan mahdollisimman vakaa tuottopotentiaali.

 

Videolla katsaus kiinteistömarkkinaan ja UB Suomi Kiinteistöt -rahaston tilanteeseen huhtikuussa 2023

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt sijoittaa laajasti suomalaisiin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteisiin lukeutuvat muun muassa yhteiskuntakiinteistöt, toimistot, asunnot ja tontit. Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 %:n vuokrakassavirtaan perustuva vuotuinen tuotto. Minimisijoitus UB Suomi Kiinteistöt -rahastoon on 20 000 euroa.

 

Laajasti hajautettu kiinteistösalkku

Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteena voivat olla: asunnot, yhteiskuntakiinteistöt kuten päiväkodit ja hoivakiinteistöt, toimistot, logistiikka- ja liiketilat, varastot, teollisuuskiinteistöt, tontit sekä muut kiinteistökohteet.

 

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto sopii sijoittajalle, joka arvostaa tasaista kassavirtaa ja reaaliomaisuuden tuomaa vakautta. Kiinteistöjen etuna on myös verrattain matala korrelaatio esimerkiksi osakemarkkinoihin ja mahdollisuus inflaatiosuojattuun tuottoon. Rahasto sopii myös asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä muihin kiinteistökohteisiin. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. Suositeltu sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee noin 5–7 %:n vuotuista tuottoa suomalaisilta kiinteistömarkkinoilta. Rahaston tilikauden voitosta jaetaan vähintään 75 % osuudenomistajille.

 

 

UB Suomi Kiinteistöt

 

Miksi yhteiskuntakiinteistöt?

 • Hyvät vuokratuotot
 • Pitkät vuokrasopimukset
 • Maltillinen arvonvaihtelu

Miksi liike- ja toimitilat?

 • Korkeat vuokratuotot
 • Pitkät vuokrasopimukset
 • Käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet

Miksi asunnot?

 • Kaupungistuminen lisää asuntojen tarvetta
 • Likviditeetti
 • Tarjoaa tehokkaan hajautuksen

Miksi tontit?

 • Pitkät vuokrasopimukset ja vakaa tuotto
 • Matala arvonvaihtelun riski
 • Parantaa rahaston tuoton ennustettavuutta
Matti Inha, Rahoitusneuvos, Advisor – UB Suomi Kiinteistöt
"Rakennamme UB Suomi Kiinteistöt -rahastoa vankalla kokemuksella ja vahvalla osaamisella. Tervetuloa mukaan kiinteistösijoittajaksi."

Matti Inha, Rahoitusneuvos, Advisor – UB Suomi Kiinteistöt

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 20 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 18.00.

 

Merkintäpalkkio
Merkintä 20 000–499 999 euroa, palkkio 2,5 %
Merkintä 500 000–1 499 999 euroa, palkkio 2,0 %
Merkintä vähintään 1 500 000 euroa, palkkio 1,5 %
Tuotonjaon uudelleenmerkinnästä ei peritä merkintäpalkkiota.

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä viimeistään yhtä kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio enintään 4 %

Sijoitusaika vähintään 1 mutta alle 3 vuotta, palkkio enintään 3 %
Sijoitusaika vähintään 3 mutta alle 5 vuotta, palkkio enintään 2 %
Sijoitusaika vähintään 5 vuotta, palkkio enintään 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 3, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.