UB Suomi

UB Suomi

Sijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB Suomi sopii suomalaisten listattujen yhtiöiden menestykseen luottavalle pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Tuottoa kotimaisilta markkinoilta

UB Suomi sopii sijoittajalle, joka haluaa tavoitella kotimaisen osakemarkkinan tuottoa. Rahasto sijoittaa suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on henkilöstörahasto.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahasto pyrkii tuottoon, joka pitkällä aikavälillä vastaa tai ylittää suomalaisten listattujen yhtiöiden keskimääräisen tuoton. Osakevalinnoissa neuvonantajana toimii sijoitusneuvosto, jonka jäsenet valitsee UB rahastoyhtiö Oy ja Suomen henkilöstörahastojen yhdistys ry.

 

Ei vertailuindeksiä

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä, joten salkunhoitajat voivat noudattaa kantaa ottavaa sijoitusstrategiaa. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yhtiöiden henkilöstöpolitiikka.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.