UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto Kiinteistörahasto Kehittyneet markkinat

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto. Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Videolla salkunhoitaja Jarkko Lehtonen kertoo rahaston tapahtumista ja sijoituksista sekä kertaa kiinteistömarkkinaa vuodelta 2021.

Sijoitukset pohjoismaisiin liikekiinteistöihin

Rahaston tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman laajasti pohjoismaisiin liikekiinteistöihin. Rahaston sijoituskohteita ovat esimerkiksi ruokakaupat, logistiikkakiinteistöt, julkishallinnon kiinteistöt sekä toimistot.

 

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii täydennykseksi hyvinkin erilaisiin sijoitussalkkuihin. Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin liikekiinteistöihin, jotka ovat tarjonneet historiallisesti varsin vakaata tuottoa. Kiinteistösijoitukset soveltuvatkin oivallisesti tasapainottamaan esimerkiksi osakesijoituksiin painottuvan salkun riskiä. Rahasto sopii myös esimerkiksi asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä myös liikekiinteistöihin. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille.

Minimisijoitus UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastoon on 5 000 euroa.

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden mukainen tuotto ja kasvattaa rahasto-osuuden arvoa pitkällä aikavälillä. Rahaston tavoitteena on saavuttaa noin 7–9 %:n vuotuinen tuotto, josta suuri osa jaetaan sijoittajalle vuotuisena tuotto-osuutena.

Jaakko Onali, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt
Painotamme rahaston sijoituskohteissa laadukkaita ja sijainniltaan hyviä toimitilakiinteistöjä, joiden vuokralaiset ovat vakaita ja maksukykyisiä toimijoita. Kohteiden valinnassa yksi keskeisimmistä päätöksentekoon vaikuttavista seikoista on myös kohteen vuokrasopimuksen pituus.

Jaakko Onali, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston edut

 

SIJOITUKSET POHJOISMAIHIN

  • Lainsäädännön ja yhteiskuntarakenteen suhteen yhtenäinen toimikenttä
  • Eri valuutat ja erilaiset taloussuhdanteet mahdollistavat riskin hajautuksen
  • Sijoituksissa voidaan painottaa maita, jotka kulloinkin tarjoavat parhaan riski-tuottosuhteen

KOHTEIDEN VALINNASSA PAINOTETAAN

  • Pitkiä vuokrasopimuksia
  • Laadukkaita ja sijainniltaan hyviä toimitilakiinteistöjä
  • Hyviä, maksukykyisiä vuokralaisia, kuten eri julkishallinnon toimijoita

TUOTTOTAVOITE

  • Tavoitteena on saavuttaa sijoittajille noin 7–9 %:n vuotuinen tuotto, josta suurin osa jaetaan sijoittajille vuotuisena tuotto-osuutena

KENELLE RAHASTO SOPII

  • Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille
  • Rahasto sopii pitkäjänteiselle, yli viiden vuoden aikajänteen sijoittajalle

 

Rahaston tunnuslukuja 10/2021

 

Rahaston pääoma (NAV)* | 241,4 milj. euroa

Rahaston kokonaisarvo (GAV)* | 311,4 milj. euroa

Rahaston kiinteistövarallisuus** | 339 milj. euroa

Rahaston omistamien kiinteistöjen lkm. | 43 kpl

Vuokrasopimusten keskipituus (WAULT) | 8,0 v

Vuokralaisten lkm (10 isoimman osuus vuokrista) | n. 145 (n. 50 %)

Kiinteistösalkun lainoitusaste (LTV) | 23 %

LTV (gross) pl. käteinen ** | 49 %

Kiinteistöjen alkutuotto | 6,1 %

Kiinteistösalkun oman pääoman tuotto*** | 8,7 %

 

* Tilanne 1.10.2021
** Sisältää vähemmistöomisteisten yhtiöiden velat
*** "Funds from operations": kassavirta ennen lainan lyhennystä, tilanne 30.9.2021

 

 

Kiinteistöjen maantieteellinen ja käyttötarkoitusjakauma 10/2021

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston R-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 18.00.

 

Merkintäpalkkio
Merkintä 5 000–49 999 euroa, palkkio 2 %
Merkintä 50 000–199 999 euroa, palkkio 1,5 %
Merkintä vähintään 200 000 euroa, palkkio 1 %
Tuotonjaon uudelleenmerkinnästä ei peritä merkintäpalkkiota.


Rahasto-osuuksia voi lunastaa neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä viimeistään yhtä kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
S
ijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio enintään 5 %
Sijoitusaika vähintään 1 mutta alle 3 vuotta, palkkio enintään 1 %
Sijoitusaika vähintään 3 mutta alle 5 vuotta, palkkio enintään 0,5 %
Sijoitusaika vähintään 5 vuotta, ei lunastuspalkkiota

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 3, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.