UB Metsä Global

UB Metsä Global

Erikoissijoitusrahasto Metsärahasto Kehittyneet markkinat

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoitukset globaalisti metsäsektorille

 

UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Varat sijoitetaan sekä metsärahastoihin että listattuihin metsäosakkeisiin. Rahaston sijoituskohteena olevien metsärahastojen sijoitettavien varojen pääpaino on läntisillä, säädellyillä markkinoilla. Listattujen metsäosakkeiden kautta sijoitetaan metsää omistaviin REIT-yhtiöihin sekä metsäteollisuuden ja sen lopputuotteita jatkojalostavien yhtiöiden osakkeisiin.  

 

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle, joka haluaa hyötyä metsätoimialan megatrendeistä. Rahaston tavoitteena on tarjota vakaa tuottopotentiaali sijoittamalla globaalisti metsäkiinteistöihin sekä metsäteollisuusyritysten osakkeisiin.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 prosentin vuotuinen tuotto. Tuottotavoitteeseen pyritään sijoittamalla metsätoimialalle pitkä­jänteisesti ja hajauttaen sijoitukset globaalisti. Rahasto pyrkii hyödyntämään metsäteollisuuden tuotteiden megatrendeistä johtuvaa kysynnän kasvua ja kestävän puuntuotannon synnyttämää vakaata kassavirtaa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aika­välillä.

 

Sijoituspolitiikka

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset sijoitusprosessit sekä ammattimainen salkunhoito. Sijoitustoiminta pohjautuu sekä UB:n että yhteistyökumppaneiden perusteelliseen sijoitusanalyysiin Analyysissä huomioidaan muun muassa sijoituskohteiden arvostustasot, sijoitusympäristö sekä talouden yleiset näkymät.

 

Teemu Perälä, salkunhoitaja
"Metsäsektorin kasvua ja kehitystä tukevat useat positiiviset megatrendit. Yhteiskunnat pyrkivät biotalouteen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla ja puu korvaa muovia yhä useammin useissa eri käyttötarkoituksissa."

Teemu Perälä, salkunhoitaja

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 16.00.

 

Merkintäpalkkio 2 %

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä Rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 16.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 3 %
Sijoitusaika 2–4 vuotta, palkkio 2 %
Sijoitusaika yli 4 vuotta, palkkio 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.