UB Metsä

UB Metsä

Erikoissijoitusrahasto Metsärahasto Kehittyneet markkinat

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. UB Metsä tuo metsäsijoittamisen edut nyt kaikkien sijoittajien ulottuville.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä soft closing

 

UB Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt sulkea rahaston väliaikaisesti niin sanotulla soft closingilla 15.3.2021 alkaen. Rahastoon mukaan haluavat sijoittajat joutuvat maksamaan 10%:n merkintäpalkkion, joka menee suoraan rahastoon. Rahaston lunastuksiin tällä menettelyllä ei ole vaikutusta.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla. Rahaston kautta sijoittaja saa osuuden hyvin hajautetusta ja ammattimaisesti hoidetusta metsäportfoliosta. Minimisijoitus UB Metsään on 5000 euroa.

 

Sijoitukset suomalaiseen metsään

UB Metsä on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti pääasiassa Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa suomalaisiin metsäkiinteistöihin ja tavoittelee vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun kautta.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa 4–6 prosentin vuotuinen tuotto. Tuottoa pyritään hankkimaan ensisijaisesti sijoituskohteina olevien metsäkiinteistöistä saatavan puun myynnillä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Tuottoa voidaan hankkia lisäksi jalostamalla ja kaavoittamalla metsäkiinteistöjä sekä hyödyntämällä niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

 

Sijoituspolitiikka

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset prosessit sekä metsäomaisuuden ammattimainen hoitaminen. Sijoitetun pääoman tuoton optimointiin tähdätään metsätilojen järjestelmällisen ja perusteellisen sijoitusanalyysin ja arvonmäärityksen avulla. Metsäomaisuudenhoidon ohjaavina tekijöinä ovat sijoitetun pääoman tuoton optimointi sekä puuston arvokasvun maksimointi.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä, syys- ja joulukuun 15. päivä viimeistään klo 16.00.

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun 15. päivä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 16.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä Rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä
"UB Metsän vahvuuksia ovat metsätilojen tehokas hankintaprosessi ja puuston arvokasvun maksimointi. Tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyinen vuosituotto ja tarjota sijoittajalle vakaa vuosittainen kassavirta."

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

UB Metsän edut

 

Ammattimainen ja tehokas hankintaprosessi

  • Oikeanlaisia tiloja, oikeaan hintaan, kaikista lähteistä
  • Kattavin tilojen hankintaverkosto Suomessa
  • Alan johtavat yhteistyökumppanit

Parempi tuotto metsälle

  • Pääoman tuoton maksimoivat käsittelyt
  • Kasvatettavan puuston arvokasvun maksimointi
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 2, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy matala riski. Rahasto ei kuitenkaan ole riskitön. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.