UB Korko Plus

UB Korko Plus

Sijoitusrahasto Korkorahasto Kehittyneet markkinat

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin sekä lyhyisiin ja matalariskisiin korkoinstrumentteihin.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoituskohde

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin, alle kahden vuoden mittaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin lyhyisiin korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Rahaston varoja voidaan sijoittaa hybridi- ja pääomalainoihin, joiden ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä (ns. call-päivä) on enintään kahden vuoden päässä. Poiketen edellä mainituista aikarajoitteista, enintään 10 % rahaston varoista voidaan sijoittaa yllä mainittuihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, joiden jäljellä oleva laina-aika on enintään kolme vuotta tai pääomalainojen osalta ensimmäiseen call-päivään on enintään kolme vuotta. Lisäksi enintään 10 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin. Markkinatilanteesta riippuen rahaston varat voidaan sijoittaa myös kokonaan pankkitalletuksiin.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vuosittain 12 kuukauden euriborin ylittävä tuotto. Tällä hetkellä tavoitteena on 3–5 %:n vuotuinen tuotto.

 

Kenelle rahasto sopii

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta ja tavoittelee esimerkiksi kassavaroilleen pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia kaikkina pankkipäivinä.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 2, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy matala riski. Rahasto ei kuitenkaan ole riskitön. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 1 vuosi.