UB EM Infra

UB EM Infra

Sijoitusrahasto Infrastruktuurirahasto Kehittyvät markkinat

UB EM Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

 

Sijoituskohteena kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöt

UB EM Infra -rahasto keskittyy sijoittamaan infrastruktuuriyhtiöihin kehittyvillä markkinoilla (EM = emerging markets). Infrastruktuuriyhtiöt keskittyvät yhteiskunnan perusrakenteiden ja-palveluiden tuottamiseen. Muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkot ovat toimivan yhteiskunnan ja talouden edellytyksiä.

 

Tavoitteena hyvä riski-tuotto-suhde

Viime vuosikymmenten aikana infrastruktuuria on yksityistetty kasvavissa määrin eri puolilla maailmaa. Varsinkin kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Aasiassa, kehitys on ollut nopeaa. Rahaston tavoitteena on kehittyvien maiden osakemarkkinoiden yleistä kehitystä tasaisempi tuotto.

 

Ei virallista vertailuindeksiä

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Aasian kasvaville markkinoille, mutta rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Itä-Euroopan maihin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Näin rahasto voi tehokkaasti hyödyntää alueellisia mahdollisuuksia sekä välttää myös yksittäisiin maihin liittyviä poliittisia riskejä.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.