UB Yritysrahoitusrahasto

UB Yritysrahoitusrahasto tarjoaa suomalaisille PK-sektorin yhtiöille perinteistä pankkirahoitusta tukevaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta.

 

Tyypillinen lainakoko on 1–5 Meur. Lainojen käyttötarkoituksena on tukea yrityksiä käyttöpääomatarpeissa, investointien rahoituksessa tai yritysjärjestelyissä.

 

Lisätietoa:

Mika Nissi, johtaja, Yritysrahoitusrahasto

johtaja, Yritysrahoitusrahasto

Mika Nissi


+358 (0)40 700 2170

 

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä.

 

Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahasto pyrkii edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua; edistämällä työllisyyttä sekä rahoittamalla pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Näiden yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämisestä kerrotaan rahaston raportoinnissa. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen. 

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:
https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä.