Ajankohtaista

Vastuullisuuskatsaukset

 

Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa myönteisesti sijoitusten tuottoihin.

 

Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi raportoimme sijoitustoimintamme ja rahastojemme vastuullisuudesta säännöllisesti. Tuoreimmat vuosikatsaukset löytyvät kootusti alla olevista linkeistä:

 

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMENPITEET UNITED BANKERSILLA

 

United Bankers Oyj:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2021 on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä vuonna 2021.

 

Lue UB:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2021 »

 

METSÄRAHASTOT

 

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen. UB:n metsärahastot haluavat olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Metsän Vastuullisuuskatsaus 2021 »

 

KIINTEISTÖRAHASTOT

 

Kiinteistötoimialalla merkittäviä vastuullisuusteemoja ovat tällä hetkellä energiatehokkuus ja negatiivisten ilmastovaikutusten pienentäminen sekä toimitusketjujen vastuullisuus.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaisten Liikekiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2021 »

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2021 »


OSAKE-, KORKO- JA MONISTRATEGIARAHASTOT

 

Aloitimme keväällä 2020 yhteistyön vastuullisuusarviointiin erikoistuneen yhtiön Impact Cubedin (IC) kanssa. Impact Cubed on rahastojen vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arviointiiin sekä vastuullisuusdatan tuottamiseen erikoistunut yritys. Impact Cubed laatii vuosittain arvioinnin kaikkien osake-, korko- ja monistrategiarahastojemme vastuullisuudesta. Lisäksi Impact Cubed arvioi miten rahastomme ovat onnistuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 

Tutustu rahastojen vastuullisuusraportteihin:

 

UB Aasia REIT Plus »

UB Amerikka »

UB EM Infra »

UB Eurooppa AI »

UB Eurooppa REIT »

UB Global REIT »

UB High Yield »

UB HR Suomi »

UB Infra »

UB Korko Plus »

UB Lyhyt Korko »

UB Maailma »

UB Pohjois-Amerikka REIT »

UB Smart »

UB Thales Argo »

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT VASTUULLISUUDEN MITTAAMISESSA JA RAPORTOIMISESSA

 

 

United Bankers Oyj -konsernin EU:n tiedonantovelvollisuusasetuksen (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU) 2019/2088) (”SFDR”) piiriin kuuluvat yhtiöt tulevat julkaisemaan SFDR:n mukaiset tiedot kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimisesta kevään 2022 aikana. Tarkempi 2-tason sääntely täsmentää tiedonantovelvollisuuden sisältöä ja se on tämän hetken tiedon mukaan tulossa voimaan 1.1.2023.
Katsauksissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. UB-rahastoja hoitaa UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla osoitteesta www.unitedbankers.fi.