Ajankohtaista

UB Lyhyt Korko -rahastolle tunnustus vastuullisuudesta

 

UB Lyhyt Korko on saanut arvostetun tunnustuksen vastuullisesta sijoitustoiminnastaan ja kestävyysriskien hyvästä hallinnasta. Rahastoihin keskittyvä analytiikkayhtiö Morningstar on myöntänyt UB Lyhyt Korko -rahastolle korkeimman mahdollisen maapalloluokituksen, mikä kertoo rahaston performanssin ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyen olevan erinomaisella tasolla. Morningstar myöntää viiden maapallon luokituksen globaalisti arvioimistaan rahastoista vain parhaalle kymmenelle prosentille.  

 

UB Lyhyt Korko on saanut viisi maapalloa, mikä kertoo rahaston pitkäaikaisesta sitoutumisesta vastuulliseen sijoittamiseen. Morningstarin myöntämä luokitus perustuu monipuoliseen arviointiin, jossa Morningstar vertaa rahastoja toisiinsa niiden nykyisten ja historiallisten kestävyysriskitekijöiden perusteella. Rahaston vastuullisuutta kuvataan maapallojen lukumäärällä: viisi maapalloa (parhaiten menestyneet 10 % rahastoista), neljä maapalloa (seuraavat 22,5 %), kolme maapalloa (keskimmäiset 35 %), kaksi maapalloa (seuraavat 22,5 %) ja yksi maapallo (huonoiten menestyneet 10 % rahastoista). Morningstarin vastuullisuusarvosanan piiriin kuuluu kaikkiaan yli 40 000 rahastoa.

 

Rahasto on tehnyt merkittävää työtä vastuullisessa sijoittamisessa ja sijoitusten kestävyysriskien hallinnassa. Se on ottanut sijoituspäätöksissään huomioon ympäristöön liittyvät riskit, kuten ilmastonmuutoksen ja kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi se on arvioinut sosiaalisia näkökohtia, kuten työntekijöiden hyvinvointia ja ihmisoikeuksia. Hyvä hallintotapa on myös ollut keskeisessä roolissa rahaston päätöksenteossa ja läpinäkyvyydessä.

 

Morningstarin maapalloluokitus on tärkeä työkalu sijoittajille, jotka haluavat tehdä vastuullisia sijoituspäätöksiä. Se tarjoaa läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoista tietoa rahastojen vastuullisuudesta ja kestävyysriskien hallinnasta.

 

UB Lyhyt Korko -rahaston saama Morningstarin maapalloluokitus vahvistaa sen asemaa vastuullisena sijoitusvaihtoehtona ja auttaa houkuttelemaan sijoittajia, jotka haluavat yhdistää taloudelliset tavoitteensa pitkäaikaiseen vastuullisuustyöhön, jossa kestävyysriskien hallinta on huippuluokkaa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota tulevista tuotoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti rahaston rahastoesitteeseen, avaintietoasiakirjaan, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.unitedbankers.fi. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.