Ajankohtaista

Sijoitusrahasto UB Amerikan sääntömuutos 24.5.2023

 

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.12.2022 päättänyt sääntömuutoksesta Sijoitusrahasto UB Amerikan kestävyysluokitteluun liittyen. Päivitetyissä säännöissä Sijoitusrahasto UB Amerikan sääntöjen 5 §:ään on lisätty seuraava teksti:

 

”Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8 artiklan mukaisesti. Lisätietoja ESG-kriteereistä on saatavilla rahastoesitteessä.”

 

Sijoitusrahasto UB Amerikan päivitetyt säännöt löytyvät rahaston omilta rahastokohtaisilta verkkosivuilta. Sääntömuutokset eivät edellytä toimia osuudenomistajilta. Sääntömuutokset astuvat voimaan 24.5.2023. Lisätietoja sääntömuutoksista saatte UB Rahastoyhtiö Oy:stä rahasto@unitedbankers.fi.

 

Kaikki UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot on luokiteltu SFDR-asetuksen artiklan 8 tai 9 mukaisiksi. Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.