Ajankohtaista

Sääntömuutoksia UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimissa rahastoissa 13.7.2022

 

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 20.5.2022 päättänyt sääntömuutoksista rahastojen kestävyysluokitteluun liittyen. Päivitetyissä säännöissä Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Globalin, Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaisten Liikekiinteistöjen sekä Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen sääntöjen 5 §:ään on lisätty seuraava teksti:

 

”Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8 artiklan mukaisesti. Lisätietoja ESG-kriteereistä on saatavilla rahastoesitteessä.”

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän sääntöjen 5 §:ään lisättiin seuraava teksti:

 

”Rahasto tekee kestäviä sijoituksia EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 9 artiklan mukaisesti tavoitteenaan erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä. Lisätietoja ESG-kriteereistä on saatavilla rahastoesitteessä.”

 

Edellä mainittujen lisäksi samassa yhteydessä on muutettu UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien kiinteistörahastojen tuotonmaksua koskevaa sääntöjen 13 §:ää. Muutoksen jälkeen vuosittaisella tuotonmaksulla merkitään uusia rahasto-osuuksia, ellei osuudenomistaja ennen tuotonmaksua kirjallisesti toisin ilmoita UB Rahastoyhtiö Oy:lle.

 

Jokaisen rahaston päivitetyt säännöt löytyvät kyseisen rahaston omilta rahastokohtaisilta verkkosivuilta. Sääntömuutokset eivät edellytä toimia osuudenomistajilta. Sääntömuutokset astuvat voimaan 13.7.2022. Lisätietoja sääntömuutoksista saatte UB Rahastoyhtiö Oy:stä rahasto@unitedbankers.fi.