Ajankohtaista

Sääntömuutoksia UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimissa rahastoissa 13.6.2022

 

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 24.3.2022 päättänyt sääntömuutoksista rahastojen kestävyysluokitteluun liittyen. Päivitetyissä säännöissä Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plussan, Sijoitusrahasto UB EM Infran, Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT:n, Sijoitusrahasto UB Global REIT:n, Sijoitusrahasto UB HR Suomen, Sijoitusrahasto UB Infran, Sijoitusrahasto UB Korko Plussan, Sijoitusrahasto UB Lyhyt Koron, Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT:n, Erikoissijoitusrahasto UB High Yieldin, Erikoissijoitusrahasto UB Maailman, Erikoissijoitusrahasto UB Smartin ja Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argon sääntöjen 5 §:ään on lisätty seuraava teksti:

 

”Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8 artiklan mukaisesti. Lisätietoja ESG-kriteereistä on saatavilla rahastoesitteessä.”

 

Edellä mainitun lisäksi samassa yhteydessä on muutettu Sijoitusrahasto UB HR Suomen nimeksi Sijoitusrahasto UB Suomi.

 

Jokaisen rahaston päivitetyt säännöt löytyvät kyseisen rahaston omilta rahastokohtaisilta verkkosivuilta. Sääntömuutokset eivät edellytä toimia osuudenomistajilta. Sääntömuutokset astuvat voimaan 13.6.2022. Lisätietoja sääntömuutoksista saatte UB Rahastoyhtiö Oy:stä rahasto@unitedbankers.fi.