Skogsfond

UB Skog öppen för teckning

Följande teckningsdag 15.6.2023 | Minsta teckning 5 000 €

 

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Placera förnuftigt, börja fondspara

Välj startkapital och eventuell summa för månadssparande samt placeringstid och eftersträvad avkastning. Grafen förklarar hur ränta på ränta -fenomenet påverkar placeringens långsiktiga utveckling. I grafen syns också hur högre avkastningsförväntan påverkar volatiliteten, dvs. placeringens eventuella värdefluktuationer.

Avkastningsprognos

81 348 EUR
Bli kund

Med sparräknaren kan du bedöma ackumuleringen av dina besparningar. Syftet med beräkningen är att ge ett exempel på hur regelbundet sparande kan öka din förmögenhet med tiden. Beräkningens reslutat skall inte uppfattas som en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Sparräknarens resultat är endast riktgivande och tar inte i beaktande alla faktorer som i verkligheten påverkar sparbeloppet, såsom skatter, inflation, valutakursförändingar och kostnader som hänför sig till produkterna. Beräkningen baserar sig inte på någon särskild investeringsprodukt eller -tjänst. Placeringens värde kan stiga eller sjunka och placeringens historiska utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Till placeringsverksamhet hänför sig alltid en ekonomisk risk och placeraren kan förlora det investerade kapitalet helt eller delvis. Innan placeraren fattar sitt placeringsbeslut skall placeraren bekanta sig med investeringsproduktens eller -tjänstens material, inklusive placeringsverksamhetens risker. Vi förbehåller oss rätten till eventuella stavfel eller felaktiga beräkningar.

Bekanta dig med våra tjänster

Vi erbjuder sakkunniga och pålitliga placeringstjänster med över 30 års erfarenhet.
Vi hjälper dig att hitta de lämpligaste lösningarna för dina behov

Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner
Med hjälp av UB:s fonder får placeraren på ett kostnadseffektivt sätt en utmärkt diversifiering i tillgångsslag som gör det möjligt att minska placeringsportföljens risknivå utan att behöva ge avkall på portföljens förväntade avkastning på lång sikt.

Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner

Henry Nurminen, direktör, strukturerade placeringar
Tack vare UB:s omfattande nordiska samarbetsnät har våra kunder en bekväm tillgång till intressanta emissioner på företagslånemarknaden samt till en fungerande sekundärmarknad. UB erbjuder även högklassiga strukturerade placeringslån för sina kunder.

Henry Nurminen, direktör, strukturerade placeringar

Inka Noramaa, direktör, koncernkommunikation
Långvariga och framgångsrika kundförhållanden grundar sig på det förtroende som bygger på en djup insikt om kundens individuella önskemål och utgångspunkter.

Inka Noramaa, direktör, koncernkommunikation

Ville Väisänen, CEO, UB Securities Ab
Koncernen erbjuder många olika finansieringsmöjligheter speciellt inom kreditbaserad finansiering. UB:s Corporate lending fond och nätverksplattformen som erbjuder gräsrotsfinansiering kompletterar de traditionella aktiebaserade finansieringsmöjligheterna.

Ville Väisänen, CEO, UB Securities Ab