Hållbar avkastning från skog

Metsästä kestävää tuottoa-webbinarium 25.10.2022

United Bankers portföljförvaltare Kari Kangas och Teemu Perälä samt Head of ESG Seela Sinisalo och placeringsdirektör Marja Valkeinen diskuterade skog, skogsbruk och framtidsutsikter för skogssektorn. Webbinariet hålls på finska.

 

Specialplaceringsfond UB Skog Global

 

UB Skog Global placerar globalt i skog, skogsindustrin samt skogindustrins slutprodukter. Tillgångarna placeras både i skogsfonder och börsnoterade skogsaktier. Skogsfondernas placeringarna sker huvudsakligen på den västra, reglerade marknaden. Genom de börsnoterade skogsaktierna görs placeringar i REIT-företag som äger skogen, samt i skogsindustrin och företag som vidare bearbetar dess slutprodukter. Läs mer om fonden »

 

Teemu Perälä, portföljförvaltare
Skogen har en viktig roll i kampen mot klimatförändringar och trä ersätter plast i allt fler olika användningsområden. Skog som placering erbjuder även skydd mot inflation.

Teemu Perälä, portföljförvaltare

Följande teckningsdag 31.10 | Minsta teckning 5 000 euro | Teckna »

 

 

Vill du höra mer om placering i skog?

 

Våra experter hjälper gärna – fråga mer per e-post placera@unitedbankers.fi eller genom att ringa tfn 09 2538 0320.

 

 

Du kan också boka tid till ett personligt möte, lämna ringbud eller
kontakta oss genom att lämna kontaktbegäran.

 

 

Aktuellt om placering i skog

 

BLOGI: Kysymyksiä ja vastauksia metsärahastoista »

Metsäsijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosina. Tämä on seurausta muun muassa pitkään jatkuneesta matalien korkojen ympäristöstä sekä sijoitustoiminnan kestävyyteen liittyvistä...

Blogi: Metsäsijoittaminen ammattimaistuu »

United Bankersin metsärahastovalikoimaan kuuluu tällä hetkellä kaikkiaan neljä rahastoa. Kolme niistä sijoittaa suoraan metsätiloihin: Erikoisijoitusrahasto UB Metsä ja...

.  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

UB:s placeringar i realtillgångar

 

United Bankers är en föregångare inom placering i realtillgångar i Norden med realtillgångsplaceringar till ett värde av över en miljard euro. UB erbjuder ett omfattande urval fonder med fokus på realtillgångsklasser, som erbjuder investerarna smidig tillgång till fastighets-, skogs- och infrastrukturplaceringar även med mindre placeringsbelopp.

 

 

 


Fastigheter

Fastighetsplaceringar ger placeringsportföljerna stabilitet och förbättrar placeringarnas förhållande mellan avkastning och risk. Fastighetsplaceringar erbjuder också regelbundet kassaflöde, varför de lämpar sig väl som en fast del av placeringsportföljen.
Läs mer om fastighetsplaceringar »

 


INFRASTRUKTUR

Med infrastruktur avses de allmänna servicesystemen i samhället, såsom elförsörjning och eldistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullar. De har traditionellt ägts och underhållits av samhället.
Läs mer om infrastrukturfonder »

 


SKOG

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Dess avkastningsprofil är exceptionell, eftersom trädbeståndets tillväxt är oberoende av konjunkturerna.
Läs mer om skog »

 


REIT = Real Estate Investment Trust

UB:s REIT-aktiefonder erbjuder ett smidigt sätt att placera med god likviditet i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag globalt.
Läs mer om REIT-fonder »

 

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

 

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Placeringen kan både öka och minska i värde, och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. På basis av fondens historiska utveckling kan en pålitlig uppskattning om kommande utveckling inte göras. Riskerna beskrivs närmare i fondernas faktablad. Innan placeringsbeslutet bör placeraren bekanta sig med fondernas faktablad, fondprospekt och prislista, vilka är tillgängliga på fondernas sidor. Fonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab.