Placera lönsamt i nordiska fastigheter

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter

 

UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden. Läs mer om fonden »

 

Fördelar med den nordiska fastighetsmarknaden är ett enhetligt verksamhetsområde, transparens och områdets starka ekonomi. En väldiversifierad nordisk fastighetsportfölj erbjuder placeraren stabil, inflationsskyddad avkastning i olika konjunkturer.

 

Följande teckningsdag 30.9 | Minsta teckning 5 000 euro | Teckna »

 

 

Vill du höra mer om placering i fastigheter?

 

Våra experter hjälper gärna – fråga mer per e-post placera@unitedbankers.fi eller genom att ringa tfn 09 2538 0320.

 

 

 

Du kan också boka tid till ett personligt möte, lämna ringbud eller
kontakta oss genom att lämna kontaktbegäran.

 

 


Fondens hela avkastningshistoria av den fondserie som har den längsta historien. Se fler avkastningsperioder på fondens sida »

Jaakko Onali, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter
I fondens investeringar betonar vi välbelägna kommersiella fastigheter av hög kvalitet och bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga. Vid val av objekt är även hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet.

Jaakko Onali, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

AKTUELLT INFORMATION OM FASTIGHETSPLACERING

 

Blogg: Pohjoismainen kiinteistömarkkina – maahajautus on valttia »

 

inderesTV/Salkunhoitajat: Kiinteistökohteiden uudelleenhinnoittelu on alkanut »

 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

UB:s placeringar i realtillgångar

 

United Bankers är en föregångare inom placering i realtillgångar i Norden med realtillgångsplaceringar till ett värde av över en miljard euro. UB erbjuder ett omfattande urval fonder med fokus på realtillgångsklasser, som erbjuder investerarna smidig tillgång till fastighets-, skogs- och infrastrukturplaceringar även med mindre placeringsbelopp.

 

 

 


Fastigheter

Fastighetsplaceringar ger placeringsportföljerna stabilitet och förbättrar placeringarnas förhållande mellan avkastning och risk. Fastighetsplaceringar erbjuder också regelbundet kassaflöde, varför de lämpar sig väl som en fast del av placeringsportföljen.
Läs mer om fastighetsplaceringar »

 


INFRASTRUKTUR

Med infrastruktur avses de allmänna servicesystemen i samhället, såsom elförsörjning och eldistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullar. De har traditionellt ägts och underhållits av samhället.
Läs mer om infrastrukturfonder »

 


SKOG

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Dess avkastningsprofil är exceptionell, eftersom trädbeståndets tillväxt är oberoende av konjunkturerna.
Läs mer om skog »

 


REIT = Real Estate Investment Trust

UB:s REIT-aktiefonder erbjuder ett smidigt sätt att placera med god likviditet i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag globalt.
Läs mer om REIT-fonder »

 

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

 

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Placeringen kan både öka och minska i värde, och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. På basis av fondens historiska utveckling kan en pålitlig uppskattning om kommande utveckling inte göras. Riskerna beskrivs närmare i fondernas faktablad. Innan placeringsbeslutet bör placeraren bekanta sig med fondernas faktablad, fondprospekt och prislista, vilka är tillgängliga på fondernas sidor. Fonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab.